Goeree-Overflakkee - Per 1 januari 2023 zal Moedige Moeders Goeree-Overflakkee ophouden te bestaan. "Een lastig besluit voor ons! 16 jaar heeft onze organisatie bestaan waarin we veel hebben mogen bereiken. Onze insteek is altijd geweest hoe we de naasten rondom de gebruiker/verslaafde konden helpen en ondersteunen. Veelal de ouders van gebruikende jongeren. Waarbij onze kracht vooral zat in onze eigen ervaringsdeskundigheid. Het taboe en stigma rondom verslaving doorbreken is voor ons belangrijk geweest...." Lees meer >>

Vervolg

Moedige Moeders: "We denken dat onze insteek deels is gelukt. Open zijn over gebruik en verslaving blijft nodig. Onze voorzet tot het rioolwateronderzoek heeft zijn vruchten afgeworpen. We kunnen niet meer wegkijken na de (schrikbarende) cijfers die hierbij naar voren zijn gekomen. De gemeente Goeree-Overflakkee erkent dat er een drugsprobleem op ons eiland is en neemt haar verantwoordelijkheid hiervoor. Wij waren hierbij ook als gesprekspartner betrokken."

Hulpvraag neemt af

"Wij merken dat de hulpvraag de afgelopen jaren is afgenomen. Ook het vinden van nieuwe vrijwilligers blijkt niet eenvoudig. Onze eigen levens nemen ook andere wendingen, waardoor wij niet meer de tijd en de ruimte aan de stichting kunnen geven die wij graag zouden willen."

Bedankt en blijf elkaar ZIEN!

"Door de jaren heen is er in vele vormen steun, betrokkenheid en hulp voor ons werk geweest. Wij willen langs deze weg eenieder daar hartelijk voor bedanken. Het heeft mede mogelijk gemaakt dat wij zo lang onze missie hebben kunnen uitdragen.

Met hoop en vertrouwen voor de toekomst nemen wij afscheid. Blijf elkaar vooral ZIEN!

Wij wensen u goede Kerstdagen en een mooi 2023 toe!"

Team Moedige Moeders Goeree-Overflakkee