13 september 2022, Dirksland - De IJsclub Diksland werd opgericht op 18 januari 1893. En nu, na 129 jaar, heeft het bestuur van de IJsclub Dirksland moeten besluiten om de vereniging op te heffen. "Op de bestuursvergadering van 17 juni 2022 jl. is dit besluit al unaniem genomen. De reden hiervoor is de klimaatverandering. Er zijn minder vorstperiodes, er is minder animo bij het bestuur, de leden en vrijwilligers. En elk jaar neemt het ledenaantal af, terwijl de kosten stijgen. Ook is er achterstallig onderhoud van ca. 6000 euro terwijl dit niet meer in kas is...." Lees meer >>

Vervolg

Bestuur: "Door minder vorstperiodes komt er minder geld binnen dus kunnen we ook niet iets vernieuwen of vervangen. De IJsclub pacht de baan aan de Westhavendijk van november tot en met maart. Er is al bericht gestuurd aan de gemeente om de pacht met ingang van 2023 op te zeggen."

Nieuwe bestemming

In het verslag deelde de Dorpsraad Dirksland mede te willen kijken naar een andere bestemming van het terrein. "Dus, wie heeft een voorstel ...neem contact op met de Dorpsraad!"

Het bestuur van IJsclub betreurt het besluit maar, ziet geen andere mogelijkheid.

"We bedanken alle leden voor hun steun en hopen dat ze toch blijven schaatsen op de singels rondom Dirksland. De IJsclub Dirksland is verleden tijd."