12 april 2022, Ooltgensplaat - Afgelopen vrijdag 8 april vond de kick-off van de 'jeugdraad de Plaet', op initiatief van dorpsraad Ooltgensplaat, plaats. Het bestuur van de dorpsraad Ooltgensplaat wilde al enige tijd een jeugdraad vormen en is blij dat dit gerealiseerd is. "We merkten dat jongeren dingen missen in Ooltgensplaat en niet altijd weten hoe en waar ze zich kunnen vermaken. De jongeren gaan naar andere dorpen voor vertier of blijven thuis gamen. Hierin willen we verandering brengen en samen met 'jeugdraad de Plaet' gaan we dit oppakken." Lees meer >>

Vervolg

Tijdens de kick-off zijn zeven enthousiaste jongeren aangemeld als jeugdraad dus de Plaet heeft nu heuse jeugdraadsleden. De volgende twee vragen hebben tijdens de bijeenkomst centraal gestaan: ‘wat mist de jeugd in ons dorp?’ En: ‘hoe houden we het gezellig in Ooltgensplaat?’

De jeugdraad heeft gebrainstormd en de ideeën vlogen over tafel. De ideeën werden op post -it’s geschreven. Daarna zijn alle ideeën besproken en heeft de jeugd een prioritering toegekend. Ook hebben ze per idee een doorlooptijd benoemd. De hoogste prioritering kreeg het realiseren van een speelfaciliteit op het dorp, namelijk een skatebaan. De komende weken gaan de leden aan slag met het uitwerken hiervan. De volgende bijeenkomst gaan we bespreken of er draagvlak voor een skatebaan is en hoe zij het draagvlak kunnen vergroten. Ook zullen we de ‘wat vraag’ beantwoorden: ‘wat hebben we nodig om een skatebaan te realiseren?’. Er was ook een idee dat dezelfde avond al is opgepakt. De jeugd heeft een verzoek bij Tamara’s horeca neergelegd om maandelijks een disco te organiseren. En laat Tamara net besloten hebben om komend jaar een aantal keer een jeugd disco te organiseren. Het eerste succes van de jeugdraad!

Meedenken

Meedenken kan nog steeds! Ben je enthousiast, woonachtig in Ooltgensplaat en tussen de 11 en 23 jaar? Meld je aan via jeugd@dorpsraadooltgensplaat.nl of app naar 0622646671