Achthuizen - Het was wat stil vanuit de dorpsraad Achthuizen de afgelopen maanden. "Maar we hebben zeker niet stil gezeten. Er zijn diverse overleggen geweest om zaken te behartigen voor ons mooie dorp. We hadden ons ook nog enkele doelen gesteld, maar Corona heeft echt parten gespeeld. We wonen in een dorp en polder waar het goed toeven is. Mooi te zien dat wanneer een huis te koop staat, het ook weer snel verkocht wordt...." Lees hieronder verder.

Vervolg

Dorpsraad Achthuizen: "We denken dat Achthuizen in beeld is bij vele rand-stedelingen. De gunstige ligging aan de N59 en op de splitsing van de 3 provincies en België binnen handbereik, het maakt ons erg aantrekkelijk. Dat is ook nodig om de leefbaarheid in ons dorp in stand te houden. Nu nog wat faciliteiten op enige wijze realiseren, een uitdaging waar we allemaal voor staan! Misschien is dit wel een mooie opdracht voor 2022! Want ook al zeggen we ‘Achthuizen, kleinste dorp, grootste ambitie’, als we groeien, verzinnen we wel weer een nieuwe slogan!"

Terugblik 2021 ->

Toerisme

Het was een matige zomer, regen en wind was er net wat te veel. Wel hebben we begrepen dat het toerisme op Oost-Flakkee en in het bijzonder ons dorp en omgeving goed bezocht is. De verschillende bed & breakfast accommodaties werden goed bezocht. De dit jaar gestarte minicamping was veel drukker bezet dan verwacht met honderden overnachtingen van

vakantiegangers met de camper, caravan en fietsers met de tent. Veel mensen gaven aan dat ze van de omgeving genoten. Wel moest je zorgen voor (fiets-) vervoer, want alles ligt niet op loopafstand, waarvan akte. Ook het nieuwe restaurant Nusa aan het Volkerak bij de Galathesehaven had veel bezoekers! We werken verder aan deze nieuwe economische impuls voor het oostelijke deel van Oost-Flakkee voor werkgelegenheid en het behoud van faciliteiten.

Parkeren

We hebben met onze gemeentelijke ondersteuner gesproken over het 1e onderzoek parkeerdruk. Dat leverde wel een helder verhaal op, maar nog geen oplossing. Het opofferen van groene plekken is niet een gewenste situatie. We hebben als mogelijke oplossing open betontegels voorgesteld waar het gras tussen kan groeien. We hebben begrepen dat dit onderzoek nog een keer herhaald gaat worden.

Een ander punt is het parkeren op het kruispunt Bommelse- en Achthuizensedijk ter hoogte van de kerk. Het is onveilig als daar auto’s te dicht op het kruispunt staan. Onderzocht wordt nog of een minimale afstand tot het kruispunt aan te merken is met een parkeerverbod. We horen hier nog over terug.

Andere verkeerszaken

Zo heeft de gemeente en het waterschap de Achthuizensedijk en Bommelsedijk op ons verzoek fiets veiliger gemaakt door alle grote gaten en sleuven dicht te maken dit voorjaar. Bij inspectie deze week is te zien dat er weer nieuwe gaten zijn ontstaan. We zullen gemeente en Waterschap verzoeken wederom een herstelrondje te doen.

Hoewel niet direct verkeer, was het een wonderlijke opstelling van het bord ‘fietsknooppunt’ dat bij de glascontainers stond weggestopt onder aan de dijk. Op verzoek van de dorpsraad is het bord verplaatst ter hoogte van de bushalte/monument. En vrij snel was al te zien dat fietsers dankbaar gebruik maakte van het bord en het bankje. Dat levert een leuk plaatje op voor hen en ons als dorp. Immers, ook passanten moeten een goed gevoel hebben als ze Achthuizen bezoeken!

Passanten

Over ‘passanten’ gesproken. Vrachtwagens rijden door ons woon- en werkgebied als ongeleide projectielen over weggetjes en door het dorp waar ze beter niet kunnen zijn. We zijn door het waterschap en de gemeente uitgenodigd mee te denken over de routing van de vrachtwagens. Er zijn nu bedrijfsnummers op borden geplaatst die zouden moeten verwijzen naar het corresponderende bedrijf.

De Kruisweg moet nog worden opgeknapt en een enkel advies bord nog geplaatst. Als alles zou gaan zoals bedacht, zou het een aantal problemen oplossen. Echter tot nu toe is de voorzichtige conclusie te trekken dat het allemaal voor niets is als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. We hebben als dorpsraad nu al een hele verzameling filmpjes en foto’s van vrachtwagens die door het dorp rijden en over de Zandweg vice versa en dus klem lopen op fietsers, tractoren en collega vrachtwagenchauffeurs. De Zandweg is al flink stuk gereden aan de dorpskant en Galatheseweg kruising.

We hebben de gemeente en het waterschap hierover geïnformeerd. De gemeente bij monde van enkele ambtenaren en de wethouder zijn zeker bereid aanvullende, weinig invasieve, aanpassingen te doen. Het Waterschap Hollandse Delta laat het echter nogal afweten en heeft nog niets opgeleverd! En dat is jammer, want iedereen zou erg geholpen zijn als er wel proactief gehandeld zou worden en het zou recht doen aan het onderliggende verkeersplan en de reeds gedane werkzaamheden. We blijven hierop hameren omwille van veiligheid, leefbaarheid en kostenbesparing.

Samen voor veiligheid

We zitten in een dorp waar iemand wel aanspreekbaar is, de meeste mensen kennen elkaar. Nu moet dat gewoon in harmonie kunnen en daar gaan we ook van uit. Er zijn verzoeken aan tractorchauffeurs om langs de woningen in het dorp niet, en zeker met volle lading, hard te rijden. Het gedreun gaat nogal door de woningen heen. Van sommige landbouwers hebben we ook het verzoek gekregen de vuilcontainers zo snel als mogelijk van de weg te halen. Vaak worden ze vrij ver op de weg achtergelaten en dat geeft veel verkeershinder. Als we wat rekening houden met elkaar is het nog beter toeven in Achthuizen en omgeving.

Verenigingen Achthuizen

Eindelijk hebben we ook met verschillende vertegenwoordigers gesproken van de actieve verenigingen in Achthuizen. Het was even wat onwennig, maar zeker zinnig elkaar weer aan tafel te kunnen ontmoeten. We hebben voor december verschillende activiteiten voorbij horen komen, dus fijn dat dat in stand is gebleven!

December

De zomer was niet geweldig, maar we hadden gelukkig wat minder last van allerlei maatregelen rondom corona. Hoe jammer dat we in de afgelopen weken weer nieuwe maatregelen afgekondigd kregen. Wat je er ook van vindt, het heeft effect op ons allemaal en in vele vormen. Laten we de hoop uitspreken dat we in een fase komen waar we in ieder geval de belangrijkste ziekteverschijnselen kunnen beteugelen en we weer wat minder bezorgt het leven kunnen vieren.

We willen als Dorpsraad ook vriendelijk verzoeken om u heen te kijken. Zie naar elkaar om, als mensen alleen of eenzaam zijn, laat uw hart spreken en drink eens een kop koffie met degene die u in beeld heeft!

Kerk

En we horen de eerste geluiden al over de verlichte kerk. Al jaren is er de wens de Katholieke kerk te verlichten. Het is een mooi en statig gebouw in ons dorp en verdient het uit de duisternis gehaald te worden. De gemeente wilde ons zeker helpen, maar soms....soms gaan de ambtelijke molens een beetje traag. Dat was in dit geval ook zo en we wilde als dorpsraad niet weer een jaar overslaan. Daarom is gekozen een tijdelijke verlichting te laten plaatsen. Bevalt het, dan verwachten we alsnog een permanente verlichting te kunnen realiseren in samenwerking met de gemeentelijke overheid.

Over Veiligheid

Het is niet leuk, maar we hebben de afgelopen maanden diverse keren te maken gehad met onverlaten die in het dorp in tuinen en op terreinen van ondernemers aan het neuzen waren. Er zijn diverse camerabeelden die zelfs daders aantonen. Bij Hetty’s Patat zijn ook diverse keren spullen ontvreemd. Hoewel er diverse meldingen zijn gedaan bij de politie, heeft dat nog niet geleid tot veel actie zover we kunnen waarnemen. Met onze ondersteuner van de gemeente is wel afgesproken dat we in gesprek gaan met de politie/wijkagent. Ook bij een enkele raadsfractie is dit probleem gemeld/besproken zodat zij er kennis van hebben en kunnen meehelpen te zoeken naar structurele oplossingen. Let goed op elkaar en meld verdachte zaken svp. Bij voorkeur bij de politie, maar een mailtje naar de dorpsraad graag ook zodat we een dossier kunnen opbouwen. dorpsraadachthuizen@gmail.com

Wapen van Achthuizen

Hoewel erg vervelend dat we dit jaar niet in staat zijn geweest u een ontwerp voor te leggen, laten we het natuurlijk niet voorbij gaan. Er gaat een wapen met bijbehorende vlag komen voor Achthuizen! Uiterlijk het 1e kwartaal in 2022 zal er een presentatie zijn en kunt u uw keuze maken.

Langer thuis

Het afgelopen jaar is een paar keer gesproken met de dorpsraad van Ooltgensplaat. Beide hebben een afgevaardigde die veel ervaring hebben met het realiseren van Langer thuis. Langer thuis is van groot belang om onze dorpsgenoten langer in de eigen woning te kunnen laten wonen zoals vaak gewenst en op verantwoorde wijze. Naast zorgdragen voor elkaar, zijn ook technische middelen erg behulpzaam. Maar we moeten wel met elkaar de kennis hebben van hetgeen nodig is en hoe dat te organiseren. De gemeente is hiervan goed doordrongen en heeft, met samenwerkingspartijen, Paulina.nu in het leven geroepen. Hier zijn wel een aantal programma’s bedacht maar nog niet in uitvoer. Daarom vinden wij als dorpsraden Achthuizen en Ooltgensplaat dat we een start moeten maken. We komen het komende jaar zeker bij u met vragen en uitleg!

Jaarplan en Begroting 2022

Het afgelopen jaar is natuurlijk niet verlopen zoals we hadden bedacht. Veel is in het water gevallen. Erg jammer, maar gelukkig komt er een nieuw jaar aan. De verenigingen is gevraagd welke activiteiten zij het komende jaar weer willen gaan opzetten. Daarbij de vraag welke subsidie daarvoor nodig is. We willen als Dorpsraad veel aandacht besteden in 2022 aan het zorgdragen voor elkaar en positieve bekendheid van ons dorp. Immers, als we de leefbaarheid willen behouden, sterker nog, verbeteren, dan hebben we extra middelen nodig om dit te organiseren. Heeft u nog wensen of ideeën, laat het ons of uw contactpersoon van betreffende vereniging dan weten, dan kunnen we extra middelen aanvragen om een en ander te realiseren!

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Dat deze nieuwsbrief wat laat komt heeft natuurlijk ook te maken dat we het als dorpsraad naast onze dagelijkse bezigheden op ons nemen. En dat doen we super graag! Het helpt ons de vraagstukken die onder de bewoners leven tot ons te nemen en te adresseren. Sterker, als u ons voedt, kunnen wij Achthuizen nog beter op de (politieke-) kaart zetten!

En mocht u denken, een rol hierin wil ik wel graag hebben, we hebben nog een vacature binnen de Dorpsraad. In het kader van evenwicht zou een vrouwelijk bestuurslid goed zijn. Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vindt om ons in tekst (bijvoorbeeld helpen met de nieuwsbrief) te ondersteunen! Van harte welkom. We zijn een leuk, stabiel en voortvarend clubje en kunnen bij onze ambities zeker ondersteuning gebruiken. Immers, Achthuizen, het kleinste dorp, de grootste ambitie’ is iets wat supertof is om aan mee te werken!

- Achthuizen het kleinste dorp, de grootste ambitie! -

Vragen, opmerkingen of tips mail: dorpsraadachthuizen@gmail.com