28 december 2021, Zuid-Holland - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland start per 1 januari 2022 met een nieuwe richtlijn voor steun aan digitaliseringsprojecten van collectie beherende instellingen in Zuid-Holland. Het huidige Themafonds Digitalisering, een samenwerking met provincie Zuid-Holland, stopt. Lees hieronder verder.

Einde Themafonds

Provincie Zuid-Holland beëindigt per 1 januari 2022 het Programma Digitalisering Cultureel Erfgoed Zuid-Holland en daarmee ook het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland. Dat betekent dat er na vier succesvolle jaren een einde komt aan het Themafonds. Instellingen kunnen nog wel terecht voor inhoudelijk advies bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland, dat door de provincie wordt gesteund.

Blijvende aandacht

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor het digitaal ontsluiten van erfgoedcollecties voor een breed publiek. Zeker door de coronacrisis is de noodzaak om te digitaliseren eerder toegenomen dan afgenomen.

Nieuwe richtlijn

Daarom heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2022 een nieuwe richtlijn digitalisering op te nemen in de bestaande richtlijnen voor aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Dat betekent dat financiële steun voor projecten digitalisering blijft bestaan, al worden de voorwaarden wel anders. Aanvragen moeten voortaan voldoen aan de reguliere richtlijnen en voorwaarden van het Cultuurfonds.

Geld voor apparatuur en ondersteuning

Collectie beherende instellingen met een museale publieksfunctie in Zuid-Holland kunnen vier keer per jaar een aanvraag indienen voor de inhuur van professionele ondersteuning en de aanschaf van apparatuur ten behoeve van de digitalisering van de collectie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een collectieregistratiesysteem, hard- en software, een scanner, fototoestel, computer of laptop. Voor zowel de inhuur als de aankoop van apparatuur kan het fonds een bijdrage leveren van maximaal 30% van de totale kosten, tot een bedrag van maximaal € 10.000. De collectie moet daarbij digitaal bereikbaar worden voor een breed publiek.

Wat verandert er?

De twee belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude Themafonds zijn dat de maximale bijdrage aan een project daalt van 75% naar 30%, conform de reguliere richtlijnen van het Cultuurfonds. En kleine en middelgrote instellingen kunnen niet langer een eigen bijdrage leveren in de vorm van gekapitaliseerde uren van vrijwilligers. Er moet door de aanvrager een financiële bijdrage aan het project worden geleverd van 70%.

Digitaal erfgoed voor de toekomst

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland houdt met deze nieuwe richtlijn de noodzakelijke aandacht voor het digitaliseren van onze erfgoedcollecties. Met deze steun kunnen instellingen hun cultureel erfgoed bereikbaar maken voor een breed publiek.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Bron Cultuurfonds.nl