Oude-Tonge - Op zaterdagmiddag 27 november 2021 was het zover. Aan de Langeweg in Oude-Tonge was de officiële opening van de YFC GO (Youth For Christ Goeree-Overflakkee) jongerenbus op het eiland, door wethouder B.J. (Berend Jan) Bruggeman en beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken Meis broeders, beiden van gemeente Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder.

Vervolg

Van 14:00 - 16:00 uur was de nieuwe bus open voor bezichtiging. YFC GO doet missionair jongerenwerk en gaat behoeftegericht, relationeel en integraal te werk. Een duurzame vertrouwensrelatie tussen jongeren en de medewerkers staat hierbij centraal.

YOUTH FOR CHRIST GOEREE-OVERFLAKKEE

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar ze worden gezien. Door de uitgestrektheid van het eiland is een centraal gelegen ontmoetingsplek hiervoor helaas niet ideaal. Wij zetten om die reden een mobiele ontmoetingsplek in. Op deze manier kunnen we alle jongeren van het eiland in hun eigen omgeving opzoeken en bereiken.

LAAGDREMPELIGE ONTMOETINGSPLEKKEN IN DE VRIJE TIJD

Een fraai opgepimpte mobiele ontmoetingsplek (bus) ziet YFC GO als het ideale middel om laagdrempelig en eiland-breed jongeren te ontmoeten op ‘hun’ plekken en relaties op te bouwen.

VERBINDING MET POSITIEVE ROLMODELLEN

Door medewerkers met een hart voor jongeren uit eigen dorpskernen in te zetten, ontmoeten zij de jongeren ook in het ‘gewone’ leven, waarmee de aandacht niet beperkt blijft tot de momenten bij het initiatief, maar een integrale plaats heeft in hun leven.

EFFECTIEVE SIGNALERING, DOORVERWIJZING EN EEN OPEN CULTUUR

Door het aanbieden van een veilige, laagdrempelige ontmoetingsplek geven we de jongeren de ruimte om hun verhaal te kunnen delen. Mocht iemand professionele hulp nodig hebben, dan kijken we samen naar een goede doorverwijzing.

AANVULLING OP HET HUIDIGE AANBOD

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Onze intentie is om het reeds bestaande jongerenwerk van de kerken en maatschappelijke organisaties aan te vullen, samen te werken en het gat in het bestaande aanbod verder te dichten.

ONVOLDOENDE AANSLUITEND AANBOD VAN ZINVOLLE VRIJETIJDSBESTEDING

Een aantal jongeren zegt behoefte te hebben aan een groter activiteitenaanbod en een andere groep zegt simpelweg een plek te willen hebben om samen met hun vrienden te kunnen zijn.

GEBREK AAN POSITIEVE ROLMODELLEN

De groep jongeren die zich niet aansluit bij de initiatieven die er zijn, mist hierdoor in zijn/haar vrije tijd de sociale begeleiding die juist zo waardevol is in hun leeftijdsfase, waar een eigen identiteit wordt ontwikkeld en het sociale netwerk van grote invloed is.

DRUGS- EN DRANKGEBRUIK & ZWIJGCULTUUR

Op het eiland is het speedgebruik merkwaardig hoog. Mede door het ‘ons-kent-ons’ heerst er op (drugs)verslaving een taboe.

GEBREK AAN CAPACITEIT IN HET HUIDIGE AANBOD JONGERENWERK

Geen onwil, maar onvoldoende financiële middelen belemmert de gemeente om meerdere professionals in te zetten.

BEPERKTE AANSLUITING VAN HUIDIGE JEUGDWERK

De in zichzelf goede initiatieven zijn vaak specifiek en activiteiten-gericht, daardoor spreken ze een specifieke doelgroep aan. Daarbij komt dat jongeren met risicovol gedrag vaak uit het zicht zijn bij de beschikbare initiatieven.

DONEREN kan altijd als u/jij een hart voor jongeren heeft!

Bekijk HIER de gehele website van YFC GO