17 november 2021 Regio - Een geoefend oog herkent in Zuid-Holland nog altijd het strandwallenlandschap. Op zondag 21 november aanstaande organiseert Stichting Duinbehoud een excursie naar dit prachtige gebied. Duinconsulent Hein Krantz laat je op excursie door de vogelrijke buitenplaats Zuydwijk in Wassenaar de kenmerken zien. Lees meer >>

Vervolg

De zandrug van de strandwal wordt hier begrensd door de lager gelegen klei van het vloegbergingsgebied van de oude Rijn. Zuydwijk telt 45 soorten broedvogels en soms tref je reeën op je pad. Je komt tijdens de excursie meer te weten over het beheer, het landschap en de flora en fauna van Zuydwijk. Deelname aan de excursie is gratis. Vooraf opgeven is verplicht via duinbehoud.nl

De strandwallen en de duinen staan bekend vanwege de grote biodiversiteit. Kenmerkend is de grote rijkdom aan verschillende planten- en diersoorten, de variatie aan verschillende leefgebieden en het afwisselende landschap. Stichting Duinbehoud zet zich in heel Nederland in om dit bijzondere gebied te beschermen.

Foto: Nest buizerdjongen, door Peter Meeuwenoord