[Ingezonden stuk] Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de jongeren, maar ook veel volwassenen niet precies weten waar het Paasfeest over gaat. Wikipedia zegt: "De oorsprong van het christelijke Paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach (in de christelijke liturgie Pascha) is nauw verbonden met de uittocht uit Egypte, de Exodus..." Het gaat, ondanks de goede gezelligheid die we met elkaar beleven, niet alleen om het eten, de haas, Paastakken of geverfde eieren, maar om het Leven met een hoofdletter. Voel je welkom in de (online) Paasdiensten in de verschillende kerken op Goeree-Overflakkee of vraag gratis een Bijbel aan en ontdek het zelf! "Met Pasen vieren we de opstanding van een Levende Jezus, de Zoon van God. Christenen zijn door Jezus Christus, Vredestichters en Overwinnaars! Geloof jij dat?!" Lees hieronder verder.

Overwinning

Jezus’ lijden, sterven en Zijn opstanding uit de dood zijn het geheim van de overwinning die Christenen hebben door dat te geloven. Wat eerst een nederlaag leek op Goede Vrijdag toen de onschuldige Jezus aan het kruis werd geslagen, bleek de grote overwinning. Jezus stond namelijk op uit Zijn graf. omdat Hij niet alleen mens is, maar ook God. Dat is Pasen. Pasen is het geheim van Jezus'opstanding, want Jezus Leeft en sticht vrede en viert door Zijn gelovigen, dagelijks de overwinning.

Grootste verlangen

De kern van Pasen is dat jij door het geloof in Jezus, de overwinning die Hij voor jou verdiende, ontvangt. Wil jij delen in de overwinning van Jezus? Weet je dat dat Zijn grootste verlangen is? Geen mens is zonder fouten. Ook jij en ik niet. De Bijbel noemt dat zonde. We staan, omdat we fouten maken, dus schuldig tegenover een eerlijke God, onze Maker/Schepper. Hij, Die ons waarschuwde voor de zonde (maar ons uit liefde vrij laat zelf te kiezen), geeft met die waarschuwing ook de oplossing tegen de zonde. Als je zondigt maak je je schuldig. Iedereen is in meer of mindere mate schuldig en daarvoor moet verantwoording afgelegd worden. Als je door rood rijdt, valt er een boete op je mat. Dat is van God, onze Schepper even rechtvaardig als wij de boete ontvangen en de uitwerking moet zijn daarvan te leren.

God zond Zijn Zoon. Die was mens en moest gestraft worden, maar Die was ook God en kon daardoor ook de zonden van de hele mensheid dragen én dat overleven. Dat de mens (én God tegelijk) Jezus stierf aan het kruis in plaats van jou en mij, is echte liefde te noemen. Jezus gaf Zijn leven omdat jij en ik niet (meer) gestraft hoeven te worden. Dat betekent niet dat je leven dan ineens altijd makkelijker wordt, maar dat dit leven met Jezus wel een diepe vrede geeft, ook middenin je moeilijke omstandigheden. Het leven is nue eenmaal niet zo rooskleurig als sprookjes ons doen geloven.

Als je gaat geloven in dit grote wonder dat Jezus jouw schulden af heeft betaald, krijg je in ruil voor die straf, van God, jouw Maker, een eeuwige leven terug. Dit betekent nog wel dat overwinnaars moeten sterven in hun leven hier op aarde, geen mens ontkomt aan die dood, maar je ziel leeft eeuwig voort. Daarvoor schiep God mensen. Niet voor 4, 35 of 81 jaar, maar om eeuwig met Hem samen te zijn. Wie deelt in de overwinning die Jezus behaalde, gaat niet ten onder als hij sterft, want Jezus is de sterkere; sterker dan de dood. Door het geloof in Jezus betaling voor jouw zonden, werkt Zijn kracht in jouw hart en leven door en ben je Overwinnaar, net zoals Jezus, zelfs door de dood heen. Je ontvangt een eeuwig leven bij God de Vader en krijgt daarvoor, in dit leven al, een eeuwige vrede in je hart. Waardoor je zelfs in de moeilijke omstandigheden van dit leven, toch een eeuwige vrede en vreugde beleeft.

Welkom

Voel je welkom om één of meerdere (online) diensten te bezoeken om te horen van die Overwinnaar Jezus Christus. JIJ BENT GELIEFD.

Vragen

Heb jij een serieuze vraag of wil je meer weten over de Bijbel? Kijk HIER en vind/beluister meer uitleg.

Je bent welkom bij God. Ook al loop je 100 stappen bij God vandaan, er is er altijd maar eentje nodig, om weer terug te komen bij God: GOD HOUDT VAN JE!

*De redactie plaatst ieder jaar op de Feestdagen Kerst en Pasen een ingezonden stuk.