[Ingezonden stuk] Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de jongeren, maar ook veel volwassenen niet eens precies weten waar het Paasfeest over gaat. Wikipedia zegt: De oorsprong van het christelijke Paasfeest ligt in de joodse traditie. Het joodse Pesach (in de christelijke liturgie Pascha) is nauw verbonden met de uittocht uit Egypte, de Exodus..." Het gaat, ondanks de gezelligheid die we met elkaar beleven, niet alleen om het eten, de haas, Paastakken of geverfde eieren. Voel je welkom in de (online) Paasdiensten in de verschillende kerken op Goeree-Overflakkee of vraag per mail een Bijbel aan en ontdek het zelf! "Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus, de Zoon van God. Christenen zijn door Jezus Christus, Vredestichters en Overwinnaars! Geloof jij dat?!" Lees hieronder verder.

Overwinning

Jezus’ lijden, sterven en Zijn opstanding zijn het geheim van de overwinning. Wat eerst een nederlaag leek op Goede Vrijdag toen de onschuldige Jezus aan het kruis werd geslagen, bleek de grote overwinning. Jezus stond namelijk op uit Zijn graf. omdat Hij niet alleen mens is, maar ook God. Dat is Pasen. Pasen is het geheim van Jezus'opstanding, want Hij leeft en sticht vrede en viert de overwinning.

Grootste verlangen

De kern van Pasen is dat jij door het geloof in Jezus, de overwinning, die Hij voor jou verdiende, ontvangt. Wil jij delen in de overwinning van Jezus? Weet je dat dat Zijn grootste verlangen is? Geen mens is zonder fouten. Ook jij en ik niet. De Bijbel noemt dat zonde. We staan schuldig tegenover God, onze Maker/Schepper. Hij, Die ons waarschuwde voor de zonde (maar ons uit liefde vrij laat zelf te kiezen), geeft met die waarschuwing ook de oplossing tegen de zonde. Als je zondigt maak je je schuldig. Iedereen is in meer of mindere mate schuldig en daarvoor moet verantwoording afgelegd worden. Dat is van God onze Schepper even rechtvaardig als wij onze kinderen straffen als ze fouten maken en daarvan moeten leren. God zond Zijn Zoon. Die was mens en moest gestraft worden, maar Die was ook God en kon daardoor de zonden van de hele mensheid dragen én dat overleven. Dat Jezus stierf aan het kruis in plaats van jou en mij, is dat geen echte liefde te noemen? Jezus gaf Zijn leven omdat jij en ik niet (meer) gestraft hoeven te worden. Dat betekent niet dat je leven dan ineens altijd makkelijk is, maar dat dit leven met Jezus wel vrede geeft. Als je gelooft in dit grote wonder, krijg je in ruil voor die straf het eeuwige leven terug van je Schepper. Dit betekent nog wel dat overwinnaars moeten sterven in hun leven hier op aarde, geen mens ontkomt aan de dood. Maar wie deelt in de overwinning van Jezus Die betaalde, gaat niet ten onder als hij sterft, want Jezus is de sterkere; sterker dan de dood. Door het geloof in Jezus betaling voor jouw zonden, werkt Zijn kracht in jouw hart en leven door en ben je Overwinnaar, net zoals Jezus, zelfs door de dood heen. Je ontvangt een eeuwig leven bij God de Vader en krijgt daarvoor een eeuwige vrede in je hart.

Welkom

Voel je welkom om één of meerdere (online) paasdiensten te bezoeken om te horen van die Overwinnaar Jezus Christus. JIJ BENT GELIEFD.

Vragen

Heb jij een serieuze vraag of wil je reageren n.a.v. bovenstaand stukje, doet dit via: evangelisatieplatform@live.nl of bel/app naar tel. 06 1736 6689. Als je graag een Bijbel zou willen lezen, mag je daarom vragen en er is ook ander evangelisatiemateriaal beschikbaar. Je bent welkom bij God. Ook al loop je 100 stappen bij je Schepper vandaan, er is er altijd maar eentje nodig, om weer terug te komen bij God de Vader: HIJ HOUDT VAN JE!

*De redactie plaatst ieder jaar op de Feestdagen Kerst en Pasen een ingezonden stuk.