1 april 2021, Middelharnis - Vandaag precies twee weken geleden is de romp van de enige nog bestaande ijzeren beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’ (anno 1896) door de stichting Behoud Beugsloep MD10 voor €1,00 overgedragen aan de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. Die symbolische euro bleek gisteren nog véél meer waard te zijn: nu de beugsloep is overgedragen, beijvert de werfstichting zich om een groter publiek aan het schip te koppelen. Eén van de plannen is om het nieuwe panoramadek op vrijdagen en zaterdagen van mei t/m september open te stellen als uniek zomerterras aan de haven. Lees hieronder meer.

Vervolg

"Hierin wordt nauw samengewerkt met de lokale zorgbrouwerij Solaes. Omdat het panoramadek bijna 6 meter hoog ligt en er geen lift bij het schip is, zouden er hiervoor onderdeks één of meerdere biertanks aangebracht moeten worden. Helemaal voorin de boeg van het schip is een geheel afgesloten ruimte die hiervoor uitermate geschikt zou zijn: de ankerkluis."

Het gietijzeren deksel van het mangat naar deze ruimte is waarschijnlijk sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw niet meer geopend en leek één met het dek. Toen het na verhitten, smeren en kloppen eindelijk meegaf, troffen de nieuwe eigenaren tot hun grote verrassing een verborgen schat aan: de ruimte bleek tot een meter onder dekniveau gevuld te zijn met op elkaar gestapelde blokken en staven.

Even leek het een vergeten lading contrabande te zijn (het schip is in 1997 aangehouden op volle zee met 5 ton hasj in het ruim), maar na afdalen in de kluis bleken het diverse gecorrodeerde loden en koperen ballastdelen te zijn. Deze ballast is waarschijnlijk in de jaren ’20 van de vorige eeuw aangebracht als tegenwicht van de zware motor die toen in het achterschip is geplaatst. Gebaseerd op het gewicht van de toenmalige motor en de aangepaste tuigage die het schip destijds had als logger, heeft de ballast in de ankerkluis waarschijnlijk een gewicht tussen de 10 en 12 ton.

Als de verdeling koper/lood gelijk is, zou dit een waarde van minimaal €41.000,00 vertegenwoordigen. De vondst kon qua timing niet beter: De waarde van de ontdekte schat aan edelmetalen dekt ruimschoots de kosten voor het inrichten van het haventerras en het aanbrengen van een stijlvolle overkapping.

Voor de heel korte termijn: Doordat het mangat klein is en de ruimte in de ankerkluis heel hoog en stijl, zijn er nu nog maar een paar blokken en staven aan dek gehaald. De komende dagen wordt met vrijwilligers de rest van de ballast verplaatst. Helpende handjes zijn zeer van harte welkom, zelfs al vanmiddag om 17u op de Menheerse Werf. Vanzelfsprekend met een Solaes biertje als dank.

Achtergrondinformatie toekomst MD10

Voor de toekomst van de MD10 is de wisseling van eigenaar alleen maar goed nieuws. Het doel blijft gelijk: het in originele staat restaureren van dit voor Nederland uniek stuk varend erfgoed. Alle voorbereidingen voor deze restauratie zijn door de MD10-stichting al gerealiseerd: de ontdekking van het schip in Boulogne-sur-Mer, de vaartocht naar Nederland, het op de wal hijsen, het aanleggen van een eigen helling op de Menheerse Werf, het transport over de weg naar de werf, het in kaart brengen van de huidige staat, het opstellen van een gedetailleerd restauratieplan, het aanbrengen van een voor publiek toegankelijk promenadedek en de start van de fondsenwerving voor de restauratie. Er ligt nog wel een taak voor de nieuwe eigenaars: het herschrijven van het laatste hoofdstuk van het restauratieplan.

Het voornemen om de toekomstige jaarlijkse onderhoudskosten te dekken uit opbrengsten van dagvaartochten met maximaal 75 betalende passagiers, blijkt qua regelgeving niet te verenigen met de ambitie om het schip in zo authentiek mogelijke staat te restaureren. Er wordt nu gekeken naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor een gerestaureerde MD10. De bandbreedte voor dat laatste hoofdstuk ligt tussen het gerestaureerde schip permanent op de werfhelling als te bezichtigen object (met aanvullende functies als overnachtingsvoorziening, evenementlocatie etc.) tot museaal schip te water en afgemeerd voor de werf. In die laatste optie zou de beugsloep te boek gesteld worden als jacht, met bovengenoemde functies en de mogelijkheid om gratis vaartochten met groepen van maximaal 12 personen te maken.

Het komende jaar gaat de werfstichting vanaf juni aan de hand van het nieuwe restauratieplan aan de slag met de fondsenwerving. In juni 2021 wordt de balans opgemaakt en moet duidelijk zijn of de restauratie financieel haalbaar is. Zo niet, dan wordt een andere functie voor de romp gezocht. Belangrijk uitgangspunt is dat de MD10 voor Goeree-Overflakkee behouden blijft, in welke vorm dan ook.