Goeree-Overflakkee - "In tijden van corona ben je misschien geneigd eens terug te kijken in de geschiedenis: zijn er meer van dat soort pandemieën geweest? De Spaanse griep wordt vaak genoemd." Daaraan besteedde De Ouwe Waerelt, het blad van historische vereniging De Motte, eerder aandacht. "Tenminste, voor zover die ziekte toeslag op Goeree-Overflakkee. In nummer 61, dat deze week in de brievenbus valt, zoomt de redactie in op een pokkenepidemie in de negentiende eeuw." Lees hieronder verder.

Vervolg

"Maar de nieuwste editie van De Ouwe Waerelt gaat niet alleen over ziekte. Het gevarieerde blad bevat ook een artikel over de ondergang van de zeillogger Helene IJM 312 op 9 juni 1918. Het was een oorlogsmisdaad op zee. Van de drie slachtoffers waren er twee afkomstig uit Middelharnis. De telefoon is vandaag niet meer weg te denken, maar een eeuw geleden ging het om een nieuwigheid, een luxeartikel. In het artikel ‘Bellen en gebeld worden in 1915’ is te zien wie er in dat jaar op Goeree-Overflakkee beschikten over een telefoonaansluiting. In Middelharnis waren er zeventien, in Ouddorp drie, in Herkingen en Melissant één, in Stad aan ’t Haringvliet nul."

"In De Ouwe Waerelt is voorts meer te lezen over de diepvrieshuizen die in de vorige eeuw in verscheidende dorpen op Goeree-Overflakkee verrezen. Toen de diepvrieskist Nederland veroverde, verloren de huisjes hun functie. Van Ulbo J. Mijs, tussen 1892 en 1917 burgemeester van Middelharnis, is ‘Eenige bladzijden’ opgenomen. Het boekje uit 1931 geeft een inkijkje in het dorpsarchief van Middelharnis. Tot slot is er een bijdrage over het kerkhof van Ooltgensplaat, dat – vrij uitzonderlijk – ver in de twintigste eeuw bleef dienstdoen als algemene begraafplaats van het dorp."

De Ouwe Waerelt is een uitgave van de Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee: De Motte. Leden van De Motte ontvangen De Ouwe Waerelt gratis in de bus. Het blad is ook te koop bij het Streekarchief Goeree-Overflakkee en Boekhandel Van der Boom in Sommelsdijk. Lid worden van De Motte kan via de ledenadministratie van de vereniging: D. van Bloois, tel. 0187 603169, mail: historischeverenigingdemotte@gmail.com.