De dorpsraad Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland hebben de wens om een kunstwerk aan het Dirkslandse havenkanaal te plaatsen op het plateau naast de trambrug. De gedachte gaat uit naar een vrijstaand/3D kunstwerk met ledverlichting, zodat de trambrug ook ’s avonds en ’s nachts zichtbaar is. Gemeente Goeree-Overflakkee daagt kunstenaars van het eiland uit om hier een creatieve invulling aan te geven! Lees hieronder meer.

Uitvraag kunstwerk Dirksland

In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden in een streekherkenbaar verhaal geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden.

De trambrug van Dirksland, ooit verbindingspunt binnen het RTM-stoomtramnetwerk en gelegen aan het Dirkslandse havenkanaal, maakt onderdeel uit van de Erfgoedlijn. De dorpsraad Dirksland, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland hebben de wens om een kunstwerk, geïnspireerd op de geschiedenis van deze omgeving, te plaatsen op het plateau naast de trambrug. Zo willen we de zichtbaarheid van de brug vergroten en de identiteit en historische functie van deze verbinding zichtbaar te maken in het landschap. De gedachte gaat uit naar een vrijstaand/3D kunstwerk met ledverlichting, zodat de trambrug ook ’s avonds en ’s nachts zichtbaar is. We dagen kunstenaars van Goeree-Overflakkee uit om hier een creatieve invulling aan te geven.

Selectie vindt plaats in twee rondes. We vragen geïnteresseerde kunstenaars om voor de eerste ronde een voorstel middels een schetsontwerp en korte beschrijving/onderbouwing inclusief prijsopgave digitaal in te dienen bij Dianne van de Zande, beleidsadviseur Erfgoed & Cultuur, via d.vandezande@goeree-overflakkee.nl.

Inzendingen worden door zowel een jury als het publiek beoordeeld. In bijgaande pdf staat aanvullende informatie met betrekking tot achtergrond, randvoorwaarden, budget, procedure en planning.

Te downloaden: