Ooltgensplaat - De historische borstwering op het dak van de geschutstoren van Fort Prins Frederik krijgt stukje voor stukje haar oude vorm terug. Aan alle vier de zijden zijn binnenkort ook de bijzondere ‘mezenkooien’ weer te zien. Lees hieronder verder en bekijk de foto's.

Vervolg
Momenteel is de restauratie van de kenmerkende toren van het fort in Ooltgensplaat in volle gang. De buitenmuren zijn deels opnieuw opgemetseld, omdat ze in slechte staat waren en vol met water zaten. Om de toren voor de toekomst te bewaren, was dat nodig. Ook de borstwering – waarachter de soldaten bescherming vonden tegen vijandelijk vuur – moest uitgehakt en aan de buitenzijde opnieuw opgemetseld worden.

Er is voor gekozen om de sporen uit de Franse tijd weer terug te brengen. De mezekouwen (ook wel mezenkooien of werpgaten) komen aan alle vier de zijden weer terug. Door deze openingen konden mensen vroeger bijvoorbeeld kokende olie, stenen en ander vuil op hun aanvallers gooien. De mezekouwen van Fort Prins Frederik staken als een soort balkons uit – 65 centimeter van de gevel - en waren er door verwaarlozing afgevallen. De nieuwe exemplaren worden ondersteund door zogeheten consoles, die voor de stevigheid diep het gebouw insteken. Tijdens het eerdere sloopwerk zijn op veel plekken oude natuurstenen consoles teruggevonden. Deze worden deels hergebruikt in de geschutstoren en deels voor de vernieuwing van de duimblokken elders op het fortterrein. Deze én volgende week worden de (nieuwe) consoles op hun plek in de gevels aangebracht.