Ooltgensplaat - "Er kwamen vanuit Ooltgensplaat signalen vanuit de jongeren en bewoners dat er behoefte is aan activiteiten en/of een hangplek voor de jongeren." Deze plek is er gekomen en de opening van deze plek Chillplek O’Jac was natuurlijk een feestje waard. Dit feestje werd gevierd op vrijdagavond 17 januari en het startsein daarvoor werd gegeven door wethouder Bruggeman. Hij deed dit in samenwerking met de jongeren voor wie deze plek bedoeld is. Chillplek O’Jac is een initiatief van dorpsraad Ooltgensplaat en stichting ZIJN Jongerenwerk, lees hieronder hoe deze plek er gekomen is en... "Weet je welkom!"

Testen met pilot

"Om goed te onderzoeken of er daadwerkelijk behoefte was aan een hangplek voor de jeugd van Ooltgensplaat, is er in 2018 een pilot gestart. Deze pilot bestond uit verschillende activiteiten, gericht op de jeugd, om te kijken wat zij graag wil in Ooltgensplaat en welke activiteiten er in trek zijn. Er zijn meerdere gesprekken geweest met de jongeren om te peilen waar de behoeftes liggen. Tijdens de pilot is er veel informatie ingewonnen en vanuit de behoeftes is er in samenwerking met de gemeente, politie, BOA, ondernemers, de dorpsraad, jongeren en het jongerenwerk een plan gemaakt."

1x per maand activiteit

Het plan is om eens in de maand een activiteit neer te zetten die aansluit op de belevingswereld van de jongeren en op vrijdagavond wordt er in MFC 't Centrum in Ooltgensplaat een chillplek beschikbaar gesteld. "Hier kunnen zij bij elkaar komen om gezellig met elkaar te hangen, spelletjes te spelen op de PlayStation, lekker film te kijken, enzovoorts."

Het MFC ’t Centrum is aan Weesmolenstraat 12, 3257 XM Ooltgensplaat.