Regio - Op D.V. zaterdag 31 augustus 2019 wordt er in de Rehobothkerk (Ger. Gemeente) van Tholen een psalmzangavond met bovenstem georganiseerd. Het doel van de avond is de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG), hiervoor zal worden gecollecteerd. Lees hieronder meer.

De bovenstemgroep van Scherpenisse hoopt deze avond haar medewerking te verlenen, evenals het Thools Mannenkoor, maar ook andere bovenstemmers zijn hartelijk welkom. Peter Wildeman hoopt deze avond het historische van Oeckelen-orgel te bespelen. Ds. M. Blok hoopt deze avond te leiden en iets over de zending te vertellen. Jong en oud zijn hartelijk welkom. De avond begint om 19.45 uur! De entree is vrij, een avond voor jong en oud!