Regio - Op 2 februari 2018 verschijnt het boek De Ramp | The Flood, over de watersnoodramp van 1953 in documentaire fotografie. Het boek laat zien hoe vrijwel alle belangrijke Nederlandse fotografen binnen een dag na de overstromingen het rampgebied introkken en hoe de foto’s hun weg vonden richting de talloze binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften, met als hoogtepunt de publicatie van het herdenkingsboek De Ramp in 1953, waarvan grafisch ontwerper Els Kerremans het maakproces minutieus ontrafelt. En tenslotte gaat Jacqueline van Paaschen (kunsthistorica) impliciet in op de vraag hoe deze foto’s hebben bijgedragen aan onze beeldvorming van de eerste nationale natuurramp waarvan de media massaal verslag deden. Lees hieronder verder.

De Ramp in beeld

In de jaren vijftig ontstond een kentering van persfotografie naar documentaire fotografie, waar de fotoregistratie van de Watersnoodramp één van de eerste voorbeelden is. Uit onderzoek is gebleken dat veel bekende Nederlandse fotografen die destijds nog aan het begin van hun carrière stonden, direct na de ramp naar de plek des onheils zijn afgereisd om fotografisch verslag te doen. Bij velen van hen is de voor hun typerende stijl van fotograferen in die series terug te zien. Uit de complete reeks van de betreffende fotografen is een nieuwe selectie gemaakt, waarbij het documentaire karakter zichtbaar wordt.

Onbekende foto’s

Tot op de dag van vandaag duiken er over deze ingrijpende (media) gebeurtenis nog steeds nieuwe foto’s en interessant feitenmateriaal op. In De Ramp staan veel onbekende foto’s van Ed van der Elsken, Cas Oorthuys, Eva Besnyö, Maria Austria, Ed van Wijk, Henk Nieuwenhuijs, Aart Klein, Kees Molkenboer, Dolf Kruger, Henk Jonker, Martien Coppens, Jo Bokma en Frits Gerritsen. Een deel van deze foto’s is vanaf 1 februari 2018 ook te zien in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Boek aanschaffen

Het boek is uiteraard te halen/bestellen bij de lokale boekhandels op Goeree-Overflakkee:

De Ramp | The Flood; De watersnoodramp van 1953 in documentaire fotografie (harde kaft) á €57,50. Uitgeverij Komma, ISBN 978-94-91525-71-1.