Regio - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland heeft in het 4e kwartaal van 2017 €253.475,00 toegekend aan 69 projecten. Hiervan is voor 13 projecten €34.550,00 ter beschikking gesteld uit een aantal Cultuurfondsen, waaronder Themafonds Goeree-Overflakkee (Stichting Museum Ouddorps Raad- & Polderhuis) met een zelfde bedrag als in 2016, bedrag van €15.000,00. Lees hieronder verder.

De andere 12 projecten waren: Het Catrien Venverloo Fonds, het Sayers Fonds, René H. van Bokkum Fonds, Het Mijndershuis Fonds, Het Hagana Juventus Musica Fonds, Themafonds Landgoederenzone, Het PiBor Fonds en het Kvocultuur Delft Fonds.

In dit document staat per gemeente aangegeven voor welke projecten en investeringen de bijdragen bestemd zijn. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland is één van de twaalf provinciale afdelingen.