Stellendam - In de Bijbel wordt in verschillende Bijbelboeken lijden, sterven en begrafenis van Jezus van Nazareth beschreven. Veel componisten hebben deze geschiedenis op grootse wijze op muziek gezet. Een zanger reciteert de Bijbeltekst, waaraan koralen en aria’s zijn toegevoegd. Personen uit het Bijbelverhaal hebben een eigen rol en het koor vertolkt uitingen van het volk. De MarcusPassie van John Kuiper en Peter Sneep is bijzonder vanwege zijn eenvoud. Tussen de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen de aanwezigen liederen op bekende melodieën. Welkom op zaterdagavond 8 april 2017, om 19:30 uur, in de Hervormde kerk aan de Bosschieterstraat 4 te Stellendam. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte. Lees hieronder meer.

Kuiper en Sneep brengen de Passie terug naar de eenvoudigste vorm: Voorlezen en gemeentezang. Simpel? Welnee. Ook de MarcusPassie is een drama. Het is een doe-evenement voor alle aanwezigen. De woorden uit de Bijbel staan centraal. De zingende gemeente vertolkt de gevoelens die de voorgelezen Bijbeltekst over Jezus' lijden oproept. De orgelbegeleidingen onderstrepen en ondersteunen dat: klagen, schreeuwen, zuchten en gelatenheid, maar evenzeer dankbaarheid om de verlossing door Christus.

De MarcusPassie is 8 jaar geleden ook hier uitgevoerd. Toen was er veel belangstelling en waren de reacties zeer positief. Sindsdien is er steeds vraag geweest om dit nog een keer te laten uitvoeren. We zijn blij dat we als Hervormde gemeente Stellendam het dit jaar weer kunnen aanbieden. We zien uit naar jullie/uw komst en heten u na het concert welkom voor ontmoeting met koffie en thee in de Rank.

Kijk ook op www.marcuspassie.nl of www.hervormdstellendam.nl

Meer informatie vai tel. 0187-701008 of via dit mailadres.