Dirksland - Alweer voor de vierde keer zullen het Prins Maurits schoolkoor en Vocaal Ensemble Magnificat samen een Choral Evensong verzorgen. In heel Nederland wint de Choral Evensong aan populariteit. De Choral Evensongs die Magnificat en het Prins Maurits schoolkoor samen hebben uitgevoerd worden door een groot publiek gewaardeerd. Op 18 maart 2017 zal daarom wederom een Choral Evensong worden gehouden met als thema “Our Saviour lives”. Geheel volgens traditie begint de Choral Evensong om 17:00 uur en duurt ruim een uur. Iedereen is van harte welkom op 18 maart 2017 in de Hervormde Kerk in Dirksland. De kerk gaat open om 16:30 uur en de toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Lees hieronder verder en voel je welkom.

Magnificat en het Prins Maurits schoolkoor sluiten hierbij aan bij de eeuwenoude traditie van het zingen van “gebeden” in de Anglicaanse kerk in Groot Brittannië. De Choral Evensong is het gebed dat plaatsvindt in de namiddag. Er is een vaste opbouw met onderdelen zoals psalmen, kerkliederen, gebeden en schriftlezingen. De lofzang van Maria en van Simeon zijn een vast gegeven in de Choral Evensong, en ook deze keer is er weer voor een andere toonzetting van deze lofzangen gekozen. De Schriftlezingen en de gekozen muziek zijn toegespitst op de lijdenstijd en zien hoopvol uit naar Pasen, vandaar het thema “Our Saviour lives”.

De muziekstukken zijn een keuze uit de eeuwenoude traditie tot aan recent gecomponeerde werken van bv. John Rutter. Ze worden uitgevoerd door één van de koren of door de koren gezamenlijk. Er staat ook een aantal bekende liederen op het programma waarbij het publiek mee kan zingen, aan het einde van de Evensong. Het Prins Maurits schoolkoor staat onder leiding van Marco van ’t Hoff; vocaal ensemble Magnificat onder leiding van Rinus Verhage. Wim Diepenhorst zal het orgel bespelen.