[foto-update] Den Haag - Op maandagmiddag 18 april 2016 reikte Jaap Smit, commissaris van de Koning en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, de Cultuurprijs Zuid-Holland uit. De uitreiking vond maandagmiddag plaats in museum 'Beelden aan Zee' in Den Haag. De prijs wordt toegekend aan een laureaat die blijk geeft van excellentie op één van de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland. Dit jaar is de Cultuurprijs Zuid-Holland toegekend en uitgereikt aan Rachelle Eerhart (Dordrecht, 1981) vanwege haar inzet voor een duurzame samenleving.

Joris Wijsmuller, wethouder SWDC in Den Haag, verzorgde het welkomstwoord, daarna lichtte Jelle Reumer, juryvoorzitter, het juryrapport toe en reikte Jaap Smit de Cultuurprijs Zuid-Holland uit aan Rachelle Eerhart. Rachelle sloot op haar buurt af met een toelichting op haar visie en drijfveren.

De Cultuurprijs Zuid-Holland werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en wordt toegekend aan een, in Zuid-Holland gevestigde of daar werkzame, laureaat die blijk geeft van excellentie in één van de kunst- of ontwerpdisciplines, erfgoed, natuur of educatie op die terreinen. Dit jaar is gekozen voor het werkgebied Natuur. Eerder reikte het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Zuid-Holland meerdere (oorspronkelijk Rotterdamse) prijzen uit, zoals de Elly Ameling Prijs voor muziek, de Anna Blaman Prijs voor literatuur en de Hendrik Chabot Prijs voor beeldende kunst.

Groepsfoto, van links naar rechts: Ranti Tjan, Wyke Smit, Jelle Reumer, Ntjam Rosie, Jaap Smit, Rachelle Eerhart, Joris Wijsmuller, Patrick van der Klooster en Michiel Houtzagers.