5 augustus 2022 - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "Boeren en vissers hebben veel gemeen. Wij hebben echter niet zo’n partij die zou kunnen heten VVV en dat staat voor ‘Vissen Voor Voedsel’. Met de focus op vissen, maar juist ook op voedsel. Je kunt ook met voedsel achter het net vissen...." Lees hieronder de hele column van Nooitgedagt.

Vervolg

Versnippering in de politiek (lees Tweede Kamer) is net zo slecht als versnippering in de visserijsector. Je weet niet wie je moet geloven en partijen proberen elkaar vliegen af te vangen terwijl dat niet constructief is en zeker niet effectief. Er zit ook een andere kant aan en dat is het elkaar scherp houden. Daarbij is het een kwestie van een goede balans vinden. Enige vorm van reflectie en pittig debat is uitstekend voor de inhoud en voor de geest.

Boer Burger Beweging

De landbouw zit aan tafel in de Tweede Kamer. De werkelijke vertaling van wat er bij boeren aan de hand is wordt heel goed verwoord. Wat vroeger vrijwel wel automatisch werd opgepakt door CDA Kamerleden is niet meer vanzelfsprekend het geval. Dat heeft allemaal een oorzaak, maar voorlopig is Caroline van der Plas (BBB) in dat gat gesprongen. Met succes!! Ze laat zich overal zien, heeft een mening en spreekt de taal van het platteland. Lekker direct, ongecompliceerd woordgebruik en gewoon direct. Bij de discussie over reductie van de veestapel zei Caroline bijvoorbeeld: “Tegen de auto-industrie is toch ook niet gezegd: halveer maar?”.

Boeren en vissers

Boeren en vissers hebben veel gemeen. Wij hebben echter niet zo’n partij die zou kunnen heten VVV en dat staat voor ‘Vissen Voor Voedsel’. Met de focus op vissen, maar juist ook op voedsel. Je kunt ook met voedsel achter het net vissen, dus met een kwinkslag is dat een partij voor alle voedsel producenten, de primaire sector waar boeren en vissers bij horen.

MKB

Dit zijn allemaal partijen die feitelijk bij het Midden- en Klein Bedrijf horen. Hiervan zegt men dat het de kurk is waar Nederland op drijft. Daar merk je niet zoveel van bij de MKB-ers want die zien dat ze bedolven worden onder regeltjes. Als ‘papa en mama’ bedrijfjes moeten ze heel veel van dat werk alleen doen. De paradox is dat we juist in het jaar 2022 zien hoe afhankelijk we kunnen zijn van het buitenland terwijl we juist in dit jaar veel eigen productie over de grens jagen. Voor veel MKB-ers is regelgeving (boeren die emigreren) een reden om te vertrekken. Hoe wordt zoiets in Den Haag besproken wanneer een groot bedrijf (Shell of Unilever) vertrekt? Vergeef me: er zijn meer politieke partijen die het MKB en de vissers een warm hart toedragen hoor!

Kottersector

In de kottersector gaat het niet goed. Dat komt omdat tegenslagen elkaar snel zijn opgevolgd. Een ‘perfect storm’ die over ons komt zeggen ze op Urk. Wie de film kent weet dat die enorme golf niet mis te peilen was. Je kon niet anders dan er doorheen. Nu is het in de natuur zo dat wanneer er gevaar dreigt, dan zoek je elkaar op. Vele kleine visjes maken een school vis. Dat doen ze om het gevaar af te wenden. De politiek kreeg in de Tweede Kamer zoveel partijen omdat men zich die luxe kon permitteren. Ik meen dat er maar liefst twintig partijen in de Tweede Kamer zitten. In de visserij gaat de relatieve armoede ons gedwongen bij elkaar brengen. Er is géén keus. Uit één mond spreken is het belang van ons allen. Eén voor allen en allen voor één.

Johan K. Nooitgedagt