29 oktober 2021, Landelijk - In overleg met de Nederlandse Vissersbond publiceert de redactie van Koole Media Service de columns van Johan K. Nooitgedagt (Voorzitter Nederlandse Vissersbond) onder rubriek 'Column' op iGO.nl. Johan: "In enkele gevallen kan de eerste slag worden gemaakt door schonere brandstoffen te gebruiken. Voor de langere termijn zal de gehele voortstuwingsinstallatie op de helling moeten......." Lees hieronder de hele column van Nooitgedagt.

Column Energiehuishouding

Alle visserij waarvoor op de Kust- en Binnenwateren Natura 2000 geldt zal met spoed een verduurzaming moeten ondergaan op het gebied van de energiehuishouding. Om nieuwe vergunningen te krijgen is de druk erg hoog. Welke aanpak gevolgd moet worden is nog onderdeel van onderzoek; te beginnen met de reductie van uitstoot kooldioxide, stikstoffen en fijnstoffen. In enkele gevallen kan de eerste slag worden gemaakt door schonere brandstoffen te gebruiken. Voor de langere termijn zal de gehele voortstuwingsinstallatie op de helling moeten. Ik hoop dat we het eerste onderzoek eind augustus kunnen presenteren.

Elektriciteit

We vinden het maar vanzelfsprekend dat er altijd stroom uit het stopcontact komt. Toch scoren we in Nederland helemaal niet zo goed met de duurzaamheid van die stroom. Dat komt omdat wij volgens electricitymap.org geen stuwmeren hebben en geen kernenergie gebruiken. Nederland probeert duurzamer te worden door stroomopwekking uit zon en wind. Die hebben helaas slechte bedrijfstijden en dat brengt de stabiliteit van onze stroomvoorziening ernstig in gevaar. Kernenergie komt in de plannen niet voor, in tegenstelling tot Frankrijk, die twee derde van haar stroom nucleair wint. Dat betekent dat productie, distributie (het netwerk), verbruik en opslag in totale onbalans zullen raken en dat schreeuwt om oplossingen. De druk is hoog want de kwalijke CO2 draagt bij aan de opwarming van de aarde. Er ligt een opdracht uit het Klimaatakkoord.

Wat is goed?

‘Stroom uit zon, wind, waterkracht en biomassa is hernieuwbaar’: EU-commissaris Timmermans en assistent Diederik Samson (ex-Greenpeace) verbinden hieraan de conclusie dat kernenergie géén klimaatsubsidie behoeft en die andere vier dus wel. Kernenergie krijgt niets, maar juist dat kenmerkt zich door een lage uitstoot van broeikasgassen. De Kabinetsvisie Waterstof meldt een ambitie en deze is ook genoemd in het Klimaatakkoord. Of dat allemaal realistisch is mag een vraagteken zijn, maar daarom is het een ambitie. Dat het stroomverbruik fors zal toenemen is duidelijk want de elektrificering is in volle gang. Daar doen we thuis en op het werk volop aan mee terwijl er weinig gestudeerd is op efficiënter stroomverbruik. Wist u dat het stroomverbruik van koelkast, vriezer en verlichting door vernieuwing en innovatie in 20 jaar tijd met driekwart is afgenomen?

Windmolens op zee

De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit een windmolen op zee ligt ongeveer tussen de 30% en 50%. Ze draaien zelden op vol vermogen, de wind is variabel en vanwege onderhoud of storingen zijn ze buiten bedrijf. Afschakelen komt ook voor door beperkingen van de netinfrastructuur (congestie). Omdat we in de energietransitie van vraaggestuurd naar productiegestuurd gaan is het noodzakelijk dat we de ontwikkeling van grootschalige opslag in gang zetten. Liefst zo dicht mogelijk bij de productiegebieden om het verlies te beperken. Dat zou waterstof kunnen zijn.

Waterstof

Ook in Nederland werkt men aan een offshore waterstofproject: PosHYdon (gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Dit project moet in 2022 officieel van start gaan. Op iets meer dan tien kilometer uit de kust van Scheveningen werken de traditionele fossiele industrie en de duurzame windenergie sector aan de productie van waterstof op zee. Dit pilotproject staat symbool voor de transitie in optima forma. Elektrolyseurs en brandstofcellen moeten bij waterstof het werk doen. Dat verandert echter niets aan het feit dat bij elke omzetting (het maken en daarna verbruiken) van waterstof er twee-derde van de energie verloren gaat. Na de windmolens begin je dan aan boord met een rendement van 43% en dan heb je alleen nog maar waterstof gebunkerd (exclusief vervoer en compressie). Onmogelijk? ILT (Inspectie Scheepvaart) zal het eerst moeten toelaten (waterstof mag niet aan boord) en het terugverdienmodel zal kloppend gemaakt moeten worden. Technisch gezien zijn het hele interessante tijden. Zorg dat je er bij bent!

Johan K. Nooitgedagt