Goeree-Overflakkee - Al eerder organiseerde de redactie van Koole Media Service samen met ir. Mirjam Nelisse, lid Provinciale Staten Zuid-Holland -energie/innovatie/infra- (VVD), een actie om boeren en telers in regio Goeree-Overflakkee een handje te helpen én een hart onder de riem te steken. Ook rolde Facebookpagina 'Fietsen voor m'n eten - Goeree-Overflakkee / 'n Bietje Gezond' uit dankzij deze samenwerking. Nelisse woont en werkt zelf ook op 'de boerderij', dus weet waar ze het over heeft! Mirjam Nelisse schrijft: "De afgelopen jaren heb ik me als Statenlid voor de VVD ingezet voor meer akkerranden...." Lees hieronder meer.

Vervolg

"Akkerranden zijn goed voor de biodiversiteit en aantrekkelijk voor de leefomgeving. Bovendien brengen ze vaak het gesprek op gang tussen boeren en burgers, en dat is een mooie aanleiding om dichter bij elkaar te komen! Van de boer wordt gevraagd om de akkerranden net zo goed te verzorgen als zijn productiegewassen, zoals aardappels en uien. Ook al brengen de akkerranden geen geld in het laatje (wel een stukje onkostenvergoeding)."

Nelisse: "Het betekent ook dat onkruiden moeten worden verwijderd: die onkruiden overwoekeren de planten in het akkerrandenmengsel en als dat uit de hand loopt, schiet je het doel, biodiversiteit, voorbij. Ook zaaien de onkruiden zich uit naar de productiegewassen, als ze niet tijdig worden bestreden. En dat kost opbrengst en/of een extra bespuiting in het gewas.Om die onkruiden in de akkerranden te bestrijden wordt soms in beperkte mate en vaak ook pleksgewijs, gebruik gemaakt van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Niet vaak en alleen als dat nodig is. Die middelen zijn keurig netjes onderzocht en bij wet toegelaten om te gebruiken. De Provincie Zuid-Holland wil nu het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verbieden. Ik vrees dat heel veel boeren dan geen akkerranden meer willen zaaien. Want handmatige of mechanische onkruidbestrijding is duurder. De provincie komt niet tegemoet met alternatieven of een hogere vergoeding. Ik vrees daarom dat we straks minder akkerranden hebben. Het AD schreef er ook een artikel over."