14 augustus 2020, Sommelsdijk - Een actuele vervolg-column van Lucas Hartong. Hartong is columnist voor iGO.nl. Hij heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Hartong is getrouwd, heeft twee, inmiddels volwassen, kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. Lucas: "Er is antwoord gekomen, maar er staat niet veel nieuws in. Alles is volgens de gemeente “uiterst zorgvuldig” volgens de regels gegaan....Het Rijk en de Provincie willen hun bouwplannen tegen alles in doordrukken en daarbij is alles geoorloofd." Lees hieronder meer.

Vervolg

In de afgelopen column gaf ik aan dat ik vragen had gesteld aan B&W Goeree-Overflakkee over de aanleg van de windmolenparken op ons eiland. Er is antwoord gekomen, maar er staat niet veel nieuws in. Alles is volgens de gemeente “uiterst zorgvuldig” volgens de regels gegaan, er zijn MER rapportages gemaakt en ja, er is “tegen al de genomen besluiten beroep aangetekend bij alle windparken, met uitzondering van windpark Haringvliet”. De gemeente wijst er echter fijntjes op dat de Raad van State “de ontwikkeling van de windparken heeft geaccordeerd en de beroepen ongegrond verklaard”. Uiteraard, zo zou ik zeggen. Het Rijk en de Provincie willen hun bouwplannen tegen alles in doordrukken en daarbij is alles geoorloofd.

Mijn afgelopen columns gingen er juist over dat alles dan schijnbaar wel ‘volgens de regels’ gebeurt (dat is overigens altijd een momentopname), maar dat er nogal wat details gewoonweg niet kloppen. Bepaalde partijen in ons land worden schatjerijk aan de windmolenhandel, terwijl de burger het nakijken heeft en met een financieel schijntje in het riet wordt gestuurd. Kennelijk ben ik niet de enige die dat constateert, want deze week kreeg ik bericht dat de heer Mooiman van de PVV-statenfractie Zuid-Holland vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten over de gang van zaken op ons eiland.*) Het zijn prima vragen geworden en het wachten is nu op beantwoording door de Provincie. Sommigen zullen opmerken: ach, dan krijg je weer zo’n nietszeggend antwoord van de bestuurders. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Het zou niet de eerste keer zijn dat kritische burgers c.q. politici worden afgewimpeld.

Het belangrijkste is echter dat wél wakkere en geïnteresseerde politici kennis kunnen nemen van een dossier dat veel dierenlevens kost, de natuur onherroepelijk beschadigt en belasting betalende burgers bedot. Een dossier dat bovendien ingaat tegen eigen landelijk natuurbeschermingsbeleid en Europese Natura2000 regelgeving. Zij kunnen lezen dat belastinggeld, bedoeld voor algemeen nut, wordt aangewend om de stroomvoorziening van multinationals te subsidiëren. Herkent u de schadelijke politieke agenda van ons huidige kabinet hierin? Maar burgemeester en wethouders van ons eiland zijn van mening dat alles ‘uiterst zorgvuldig tot stand is gekomen’. Je moet het maar durven stellen!

B&W geeft in haar antwoordbrief trouwens aan dat zij nog niet weet waarom richting de vergunning aanvrager van windpark Blaakweg (Deltawind-Eneco) gesteld is dat “op basis van artikel 19 van de Natuurbeschermingswet 1998 geen vergunning nodig is” en evenmin of de gemeente hiervan destijds op de hoogte was. Dat antwoord laat dus nog even op zich wachten. Mijn stellige indruk is dat de gemeente het wist en dat zij alles gewoon kritiekloos heeft laten passeren. Waarom? Mijn brief met vragen werd beantwoord door locoburgemeester Both-Verhoeven (CDA). Uit de hele brief kan slechts één conclusie getrokken worden: de gemeente schuift de verantwoording voor het windmolendebacle op ons eiland geheel af richting Rijk en Provincie. Ware het daarbij gebleven dan kon de gemeente slechts beschuldigd worden van politieke gemakzucht. Wat erger is, is dat het de gemeente kennelijk worst is dat ons prachtige eiland ontsierd wordt door monsterlijke, ontelbare windmolens. Zij verzet zich nergens tegen. Dat is schrijnend. Onthutsend. Nalatig naar de burger toe.

De vragen zijn gesteld. De bestuurders wimpelen af. Alles is volgens de regels gegaan, zo stelt men. Bezwaarmakers worden stuk geprocedeerd of koest gehouden met een fooi. De windboeren cashen, de multinationals lachen zich een slag in de rondte. Alles ‘voor het milieu’. Tegelijkertijd sterven er elke dag dieren, roept het onrecht op het plein en moet ik constateren dat ons prachtige Goeree-Overflakkee, eiland van rust en ruimte en natuur, wordt verbouwd tot een windmolen-jungle. Ondertussen kraait ergens de politieke haan van verraad."

Lucas Hartong.

*) Bron pvvzuidholland.nl.