12 april 2019, Sommelsdijk - Een nieuwe verrassende column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. Lucas: "...U wist het nog niet? Echt niet? Dat er een groots plan bestaat om een soort van mega-eiland pal voor onze kust aan te leggen?..." Lees hieronder verder.

Demasqué in de Delta

U wist het nog niet? Echt niet? Dat er een groots plan bestaat om een soort van mega-eiland pal voor onze kust aan te leggen? Toevallig kwamen het wakkere Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne erachter. Officieel heet het voorgenomen DELTA21 plan een ‘ruimtelijk plan met verschillende functies’. In eenvoudig Nederlands: men wil een ‘valmeer’ van 20 km2 aanleggen in het kader van een ‘duurzame en concrete invulling van het Nationaal Klimaatakkoord’. Dat ‘valmeer’ wordt in zee gebouwd en omgrensd door slibdijken, waarin de zoetwater rivieren moeten gaan uitmonden. In de dijken komen turbines die stroom opwekken en er komen ook nog windmolens. De sluizen in het Haringvliet kunnen helemaal open of weg, waardoor het tot aan Tiengemeten weer zout wordt.

Het is geen nieuw plan; meer opgewarmde, oude prak die zeer recent weer eens werd gepresenteerd aan de gemeentes Goeree-Overflakkee en Westvoorne. Beiden waren gelukkig verre van enthousiast over het plan. Zeer opmerkelijk is dat het gewenste valmeer middenin Natura2000 gebied moet gaan komen en de EU zal zeker niet blij zijn. Het bewuste gebied ‘Voordelta’ is namelijk reeds geruime tijd afgesloten voor bijvoorbeeld vissers die er niet meer kunnen komen, om de habitat van zeehonden en vogels niet te verstoren. De voorzitter van de Vissersbond zei onlangs dan ook geheel terecht dat “het absurd zou zijn als dit plan tot uitvoering komt op de huidige locatie”.

Achter DELTA21 blijkt een hele lobbyclub te zitten: grote bedrijven en de overheid zoals bijvoorbeeld Wageningen University & Research, Van Oord, VolkerWessels, Provincie Zuid-Holland en TU Delft. Wie het geldspoor volgt komt uit bij een aantal personen die zeer nauw betrokken waren bij het opstellen van het nationale Energieakkoord en bijvoorbeeld aan de ‘tafel elektriciteit’ van het recente Klimaatakkoord zaten. Doet de naam Ed Nijpels een belletje rinkelen? Maar ja, zult u zeggen. Vrij land, vrij ondernemen, dus als het een mooi plan is dat winst oplevert dan is dat toch goed voor de burger? Er zit echter aan dit hele plan DELTA21 geen enkel winstpunt voor ons eiland.

Om te beginnen met het volledig openzetten van de Haringvlietsluizen en dus verzilting: dit zou zeer schadelijke gevolgen hebben voor de landbouwgronden en de zoetwater voorziening. De watersport is, bij monde van het Koninklijk Watersportverbond, ook “bepaald niet onverdeeld enthousiast”. Havenfaciliteiten moeten worden aangepast bij een nog groter getijdeverschil. De visserij zal nog meer worden beperkt in haar mogelijkheden en ironisch genoeg zal Shell Moerdijk zich naar verwachting fel verzetten tegen datzelfde getijdeverschil. Er zou ‘natuurherstel’ plaatsvinden, maar die natuur is nu al prachtig. Maart 2018 werd de regio Voorne-Putten samen met Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland en Veere op de toerismebeurs Berlijn nota bene uitgeroepen tot beste duurzame kustbestemming ter wereld! “Wat is toch het nut en de noodzaak van dit DELTA21 plan?” zo vernam ik van diverse belanghebbenden.

De dames en heren politici moeten zich dus vooral het hoofd niet op hol laten brengen door onzinnige plannetjes van duurbetaalde lobby’isten. Ten diepste draait het bij deze lobbyclubs slechts om één ding: ‘nieuwe verdienmodellen’. Demasqué in de Delta dus!

Lucas Hartong.

(Deze column verscheen onlangs in uitgebreidere versie in Wynia’s Week, maar is van belang voor ons eiland Goeree-Overflakkee)