15 maart 2019, Sommelsdijk - Een nieuwe (politieke) column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. "...komende week zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en in mei voor het Europees Parlement. Leve de democratie!...maar er blijft zo langzamerhand weinig over van die inhoudelijke kant van de politieke zaak..." Lees hieronder verder.

Kiezersbedrog

Voor zover u het nog niet heeft gemerkt: komende week zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en in mei voor het Europees Parlement. Leve de democratie! Dat meen ik echt. Wat echter niet meer zo florissant is, is de staat van die democratie. Democratie en mogen stemmen is fijn en van essentieel belang voor een leefbare samenleving, maar als politici na de verkiezingen jarenlang niets van zich laten horen of er inhoudelijk een potje van maken dan is dat niet best. Uiteraard: we leven in een land van coalities, waarbij iedereen een beetje moet inschikken, maar er blijft zo langzamerhand weinig over van die inhoudelijke kant van de politieke zaak.

Als er al inhoud is dan verschuift die richting de randen van het politieke spectrum. Daar vind je nog een Idee; of je het er nu mee eens bent of niet. Zo wil DENK standaard de slachtofferkaart trekken en de islamitische stem zijn. Forum voor Democratie en PVV staan voor hun respectievelijke achterban en de Partij voor de Dieren staat voor de eh… dieren. Duidelijk verhaal. Zolang het nog ergens over gáát in de politiek heeft het zin om te stemmen, mits de politici zich tenminste houden aan hun eigen inhoud. Teveel water bij de wijn resulteert echter in een slappe toestand, waarin we ons nu zo langzamerhand bevinden met dit kabinet en erger: de burger verliest het vertrouwen in de democratie en gaat maar niet meer stemmen (‘politici zijn allemaal hetzelfde!’). Dat is ernstig!

Een voorbeeld. In het Europees Parlement wordt alles eerst besproken in zogenaamde commissies: kleinere groepen politici, die zich met een specifiek terrein bezig houden. Zo heb je bijvoorbeeld de Visserijcommissie. Die bestaat uit zo’n 25 vaste internationale leden, waarvan ook twee uit Nederland: een mevrouw van het CDA en een meneer van de CU. In die commissies worden (wets)voorstellen en ‘amendementen’ (voorstellen tot wijziging of aanvulling) ingediend en daarover wordt dan dus vervolgens gestemd. Dé hoofdtaak waarom een politicus in het parlement zit is: stémmen. Stemmen namens de burger die hij of zij vertegenwoordigt! Als je niet stemt dan laat je je kiezer in de steek!

Op 7 maart j.l. was er een stemming in de Visserijcommissie over het voorgenomen verbod op de pulsvisserij. Erg belangrijk voor o.a. Stellendam! Zoals verwacht stemden de leden van de commissie met 21 stemmen voor het verbod op de pulsvisserij. Twee leden van de partij UKIP stemden tegen het verbod. Opmerkelijk, want vaak wordt gezegd dat de Engelsen een hekel hebben aan de Nederlandse vissers. Twee leden onthielden zich van stemming. Zij stemden niet voor of tegen het verbod. Eén van hen was de mevrouw van het CDA. Zij stemde dus NIET tegen het pulsverbod, terwijl het CDA hier in eigen land de mond vol heeft over ‘steun aan de vissers’. Ik vind dat ronduit kiezersbedrog.

Maar het wordt nog erger. Eén vast lid van de visserijcommissie, de meneer van de CU, was –volgens nota bene eigen zeggen- helemaal niet aanwezig bij de stemming. Die heeft dus evenmin tegen het verbod gestemd. Het is namelijk bijster lastig stemmen als je er niet bent. Maar waarom ben je dan eigenlijk volksvertegenwoordiger? De CU wekt hier te lande altijd de indruk om ‘voor de vissers te strijden’, maar als je dan vervolgens niet eens aanwézig bent bij zo’n cruciale stemming over een verbod dat onze vissers zo keihard gaat treffen, dan denk ik: ben je de stem van die burger wel waard?! Om over de uitholling van onze democratie nog maar te zwijgen.

Lucas Hartong