Sommelsdijk - Een nieuwe column van Lucas Hartong: "Men gelooft alleen maar in het eigen politieke gelijk, zonder zich daarbij te bekommeren om feiten en wetenschap....." Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De columns van Hartong zullen verschijnen onder de rubriek Overig/Column op iGOnl. Lees hieronder 'Sekte'.

Sekte

Eerst kregen we die uitspraak van de voorzitter van de EU Raad voor onze kiezen. Meneer Tusk had zojuist gesproken met de Ierse premier over het Brexit proces en stond daarna de verzamelde internationale pers te woord. Toen hij de beruchte uitspraak deed was hij zich zeer wel bewust van de gevolgen: “Ik vraag me af hoe die speciale plaats in de hel eruit ziet voor hen die Brexit voorstonden, zonder enig plan hoe het veilig uit te voeren.” De Ierse premier probeerde hem nog te waarschuwen voor wat hij losmaakte, maar het was te laat. De media waren al aan het werk getogen.

Engeland ontplofte. Dagenlang beheerste de uitspraak van Tusk de voorpagina’s. De woordvoerder van premier May stelde met understatement dat ‘de uitspraak van meneer Tusk bepaald niet behulpzaam was geweest’. Andere politici noemden Tusk een ‘pester’ en ‘duivelse euromaniak’. Nigel Farage, één van de trekkers van het Brexit gebeuren destijds, besloot zelfs om per direct een nieuwe politieke partij op te richten: de Brexit Party. Die ontving binnen 24 uur al meer dan 15.000 nieuwe leden en kandidaten meldden zich in recordtempo aan om op zijn lijst te staan.

Vervolgens kwam er deze week het bericht overheen dat de EU de pulskorvisserij compleet wil gaan verbieden. Dat verbod hing al dreigend in de lucht, maar wordt nu dus bittere werkelijkheid. De gehele Nederlandse visserijsector staat terecht op de achterste benen. Er is veel geïnvesteerd in nieuw visserstuig, wat enorme brandstof besparingen opleverde en veel minder bodemberoering gaf in de zee. Zelfs de meest activistische milieuclubs moesten dat schoorvoetend toegeven. De Universiteit Wageningen stelt onomwonden: een verbod is niet gerechtvaardigd op basis van wetenschappelijke gegevens. Dat klopt. Het verbod is er namelijk gekomen onder leiding van ultra-chauvinistisch Frankrijk, dat niet wil investeren in innovatie.

Jaren geleden waarschuwde ik hier al voor in het Europees Parlement, met name toen nota bene een Fransman voorzitter werd van de visserijcommissie in het EP. Dat kon niet goed gaan en zo blijkt ook, met het droevige resultaat dat nu voorligt. Het EP werkt namelijk niet op basis van wetenschap, maar op basis van politieke mening en misplaatste emotie. Franse milieu-lobbyclubs zijn er debet aan dat de wetenschap voor schut is gezet, zoals wel vaker gebeurt op het gebied van milieu. Zie ook: het klimaatakkoord en de idiote, onbetaalbare ontwikkelingen in ons land.

Afgelopen dinsdag was ik met de visserij-belangengroep EMK mee naar Den Haag om in de Tweede Kamer te protesteren tegen het pulsverbod. Helaas was er niemand van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wel vissers natuurlijk! Ik heb geen wanklank gehoord. Zij stelden zich rustig op, luisterden naar sprekers en namen plaats op de publieke tribune van de Kamer, waar bleek dat een grote meerderheid van die Kamer het niet accepteert dat de minister (CU) zich zo slap heeft opgesteld en met lege handen staat. Zij had voet bij stuk moeten houden en niet moeten accepteren dat Frankrijk onze visserij sloopt, omdat dat land zelf te lui is om te investeren in goed materiaal en innovatieve technieken.

De EU lijkt zo langzamerhand wel een sekte. Men gelooft alleen maar in het eigen politieke gelijk, zonder zich daarbij te bekommeren om feiten en wetenschap. We weten wat een ellende een sekte kan veroorzaken, met alle gevolgen en schade van dien voor betrokkenen. Ik houd m’n hart vast.

LAATSTE UPDATE:

Afgelopen woensdagavond heeft de EU in Straatsburg besloten dat er een algeheel verbod op de pulsvisserij komt per juli 2021. De helft van de huidige pulsvissers moet nog dit jaar ermee stoppen. Het is dus terug naar een vistechniek die veel belastender is voor natuur en milieu en bovendien veel meer brandstof kost. Zoals een visser het terecht verwoordde: “Laat geen enkele milieuclub de komende tijd kritiek op ons hebben, want er was een veel beter alternatief. Dat mocht echter niet van de EU”.

Lucas Hartong