23 november 2018, Sommelsdijk - Een nieuwe, rokerige column van Lucas Hartong: "...Op dit eiland gaat een stevig -en zwaar toenemend- bedrag in rook op....." Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De columns van Hartong zullen verschijnen onder de rubriek Overig/Column op iGOnl. Lees hieronder 'In rook op'.

In rook op

"Afgelopen weekend werden wij in onze buurt opgeschrikt door een auto die in rook opging. Midden in de nacht was de brandweer gekomen om de boel te blussen. Er verscheen een klein berichtje in de media over het gebeuren. Ik vind het ronduit verbijsterend dat er niet meer ophef over is. Een auto die ernaast stond raakte flink beschadigd en de auto van mijn vrouw die pakweg vijf meter verderop stond werd gelukkig net gespaard. De politie had ’s nachts niet eens de moeite genomen om even het nummerbord te checken en ons te waarschuwen. Nogmaals: er ging een auto met grote uitslaande vlammen in rook op. Het is simpelweg niet te geloven dat zoiets gebeurt op Flakkee.

Een paar weken geleden had ik het in deze column over allerlei kwesties die speelden op het eiland en één daarvan was het plotselinge vertrek van wethouder Van der Vlugt. Ik stipte toen aan dat wethouders die al dan niet vrijwillig opstappen aanspraak kunnen maken op wachtgeld. Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd om mij inzage te geven in de uitgaven die de gemeente kwijt is aan die wachtgelden. U zult ervan schrikken, met name omdat dat bedrag de afgelopen jaren schrikbarend gestegen is. Allereerst heb ik gevraagd hoeveel oud-politici en bestuurders van de ‘oude’ gemeentes op ons eiland gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dat bleken er precies nul te zijn. Wellicht dat zij een nieuwe werkkring hebben gevonden in of buiten de politiek waardoor zij geen aanspraak op de regeling hoefden te maken. Dat is een goede zaak.

Op dit moment maken drie oud-bestuurders gebruik van de wachtgeldregeling en die blijken dus allen werkzaam te zijn voor de huidige gemeente Goeree-Overflakkee. Ik vroeg het college mij opgaaf te doen over de jaren 2016, 2017 en het huidige jaar 2018 en die bedragen kreeg ik. In het jaar 2016 werd totaal 330 euro uitgekeerd aan wachtgeld. Dat is niet veel. In het jaar 2017 steeg dit bedrag echter explosief: naar 71.692 euro. Waardoor komt dit? Als u een beetje het eilandelijke nieuws uitpluist kunt u die vraag zelf beantwoorden. Dit jaar is nog niet ten einde, maar het college wist mij wel te vertellen wat het bedrag is, dat wordt verwacht qua uitkering aan personen die gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dat is een totaal van maar liefst 142.722 euro. Grofweg een verdubbeling ten opzichte van 2017.

Wat verdient een wethouder in onze gemeente? Dan moeten we even kijken naar het inwonertal, omdat de salariëring van een wethouder plaatsvindt, gerelateerd aan het aantal inwoners. Goeree Overflakkee telde per 1 januari 2018 ruim 49.000 inwoners en een wethouder verdient daarmee 6.960 euro per maand. Dat is per jaar 83.520 euro. Een wethouder die stopt met werken gaat normaliter solliciteren en inkomsten die worden ontvangen uit een nieuwe arbeidsrelatie of andere bron worden in mindering gebracht op het bedrag dat aan wachtgeld wordt ontvangen. De gemeente heeft de uitbetaling hiervan uitbesteed aan het bedrijf Raet. Als ik er voor het gemak even vanuit ga dat die drie personen die gebruik maken van de wachtgeldregeling allen een evenredig deel krijgen dan betekent dit dat eenieder 47.574 euro ontvangt per jaar. Dat is een boven-modaal inkomen (modaal ligt op 37.000). Als één van de drie aanmerkelijk minder ontvangt dan ontvangen de overige twee dus aanmerkelijk meer.

Conclusie: zorg dat je wethouder wordt, al is het maar voor één dag. Als je stopt of moet stoppen (zoals bij slecht presteren bijvoorbeeld) dan is de wachtgeldregeling heel prettig, namelijk minimaal zes maanden en die loopt al snel op tot 2 jaar en langer. Op dit eiland gaat een stevig –en zwaar toenemend- bedrag in rook op. “We hebben er recht op”, zullen de drie zeggen. En u heeft recht op deze informatie. Er is één lichtpuntje voor de burger die uiteindelijk de rekening betaalt: er is een sollicitatieplicht voor oud-bestuurders."

Lucas Hartong