Sommelsdijk - Een nieuwe column van Lucas Hartong ligt klaar. Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Lucas is getrouwd, heeft inmiddels twee studerende kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. "...Daar moet je niet overheen willen kletsen, maar dat moet per direct grondig aangepakt. Waarom?...." Lees hieronder: 'Wegkijken bij nattigheid'.

Wegkijken bij nattigheid

"De nieuwe mode van vandaag: als zich een probleem voordoet, los je dat niet op maar kijk je weg! Je komt het overal tegen, ook buiten de politiek. Het wordt gepresenteerd als win-win! Probleem weg gemasseerd en jij hoeft niets te doen. Alleen klopt er iets helemaal niet. Daarbij wordt tijdens het wegkijken gestrooid met afleidende zaken, die het probleem moeten verdoezelen. In de trant van: het regent, maar de koffie smaakt prima. Of: de auto doet het niet, maar de banden zijn dit jaar goedkoop. Dat werk. Je hebt er echt niets aan, want het probleem blijft.

Eén zo’n voorbeeld van wegkijken op ons eiland is zwembad De Staver. Eind 2017 kwam Radio Rijnmond met het bericht dat de kwaliteit van lucht en water in het zwembad al jaren ‘extreem slecht is’. Opmerkelijk dat een nieuwsbron van buiten het eiland dit moest melden, maar dat terzijde. Begin 2017 moesten zelfs kinderen van zwemvereniging De Schotejil naar de huisartsenpost worden gebracht in verband met ernstige benauwdheid. Dan zou je denken: de beheerder van het zwembad gaat er serieus wat aan doen. Nee dus. Sterker: die beheerder meldde de calamiteit niet eens bij de inspectie, terwijl dat wel verplicht is. Dat vind ik op z’n minst ernstige nalatigheid.

De zwemclub besloot zelf een laboratorium in te schakelen voor onderzoek van water en lucht. Er bleek een giftige stof vrij te komen, omdat chloor als desinfectiemiddel wordt gebruikt en precies vlak boven het water, waar je ademhaalt, bleek de uitslag ‘alarmerend’ te zijn. Beheerder SRGO beweerde ‘de klachten serieus te nemen’. Dat is een echte wegkijk reactie. De heer Wolters van het zwembad reageerde nogal gepikeerd dat ‘de specialisten nog niet hebben aangegeven dat zwemmers gezondheidsrisico’s lopen en ik ben geen chemicus’. Dat op zich is al een ergerlijke reactie. Als je zelf niet de expertise hebt om het zwembad goed te runnen dan vraag je iemand met verstand erbij die dat wél kan, me dunkt.

Maar het werd nog erger. Het bestuur van de zwemclub, die de klachten had aangekaart, kreeg te horen van SRGO dat ze geen nieuw huurcontract meer zou krijgen voor 2018 als ze niet zou stoppen met klagen! Ronduit: chantage anno 2017. Snel vooruit naar afgelopen woensdag 31 oktober. Radio Rijnmond meldt dat die dag het zwembad ontruimd moest worden. Opnieuw was bij zwemmers sprake van benauwdheid en irritatie aan de ogen. Bij onderzoek bleek ‘dat de zuurgraad (pH) van het zwembadwater een waarde had van 3,6 en die waarde hoort tussen de 6,8 en 7,8 te liggen’. Dat was bepaald niet de eerste keer dus. Blijkbaar had het zwembad niets gedaan aan de oorzaak van het probleem. ‘Een aantal ouders heeft een officiële klacht ingediend bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, de toezichthouder van zwembaden’, aldus Rijnmond. De beheerder was opnieuw te nalatig om dat zelf te doen?

In de berichtgeving die terug te vinden is over dit voorval wordt wegkijkend beweerd dat dit slechts een technisch probleem was. Kan altijd wel eens gebeuren toch? Nou nee, want het was dus bepaald niet de eerste keer.Er zit op z’n minst iets structureel fout in de techniek. Daar moet je niet overheen willen kletsen, maar dat moet per direct grondig aangepakt. Waarom? Omdat de veiligheid van bezoekers van het zwembad in het geding is. Daarom! Het zwembad was dus niet gesloten ‘vanwege onderhoud’, maar vanwege een ernstig probleem. Dat noemen we een calamiteit. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft geen enkele krant op ons eiland het voorval publiek gebracht. Alleen iGOnl, Rijnmond en Schrijfbedrijf Evers Van der Waart meldden het online.

Ondertussen zoekt het bestuur van SRGO nieuwe bestuursleden. Wellicht een idee om eens mensen aan te trekken die niet wegkijken, maar problemen serieus oplossen als die zich aandienen? Me dunkt dat er een maatschappelijke verantwoordelijkheid op hun schouders rust die verder gaat dan “ik ben geen chemicus”. En vooral geen chantage meer toepassen als belanghebbenden fatsoenlijk melden dat zich een probleem voordoet. Dat is zó anno jaren nul. Of zou dat in bepaalde kringen op ons eiland toch nog steeds als normaal worden beschouwd, dat wegkijken en chanteren? Ik hoop van harte dat de tijd ook hier in dat opzicht niet heeft stilgestaan, maar vrees zo af en toe nog het ergste. Tot slot. Een ‘bezorgde ouder’ verwoordde het recent goed: wanneer gaat de lokale politiek hier eens iets aan doen? En wat mij betreft: wanneer wordt de zwembad toezichthouder wakker?"

Lucas Hartong