Sommelsdijk - Een nieuwe, kritische column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. "Tijd voor een onderzoekje.... Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? ...Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland." Lees hieronder verder.

Brakke zaterdag

"Gaat u óók naar de Brakke Zaterdag? ‘De wátte?’ Brakke Zaterdag! De eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik het programma aangekondigd zag in de kranten was: wie noemt zijn activiteit nu ‘brak’? Dat roept bij mij direct de associatie op van dronkenschap, waarna je een heel slechte nacht hebt gehad en brak uit bed stapt. Op zaterdagochtend. Dat zal de organisatie er vast niet mee bedoeld hebben, maar toch. Niet slim.

Het WWF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming, de Postcodeloterij en Ark Natuurontwikkeling nodigen u uit en betalen –naar ik aanneem- gezamenlijk de rekening. De eerste vier hebben een duidelijke link met natuur, dus daarvan kan ik mij voorstellen dat die een leuke natuurdag organiseren. Van de Postcodeloterij is dat al veel minder duidelijk en wat is eigenlijk Ark Natuurontwikkeling voor organisatie? Volgens informatie een organisatie die ‘robuuste natuur’ voorstaat en allerlei natuurgebieden met elkaar wil verbinden. Tijd voor een onderzoekje. Wat al deze organisaties samenbindt is het ‘Droomfondsproject Haringvliet’ van de Postcodeloterij. Die verschafte 13,5 miljoen euro voor allerlei ontwikkelingen aan de noordrand van ons eiland en het Haringvliet. Waarom in vredesnaam? Was dit gebied nog niet ‘robuust’ of ‘natuurlijk’ genoeg? Wel, er komt 70 hectare nieuwe ‘getijdennatuur’. Broeinest van allerlei muggen en vliegen, dat dan weer wel. En natuurmonumenten schrijft “voor een bedrag van ruim € 6 miljoen te investeren in het herstel van het deltalandschap. Daarvan kopen we onder andere een cruciale ontbrekende schakel van circa 80 hectare aan de noordrand van Goeree…”. Toe maar.

Duidelijk is dat er veel geld in dit project omgaat. Hoe kan dat? Wel, Brakke Zaterdag komt niet op een Blauwe Maandag. Daarover is al lang nagedacht. Het heeft namelijk alles te maken met de windmolenplannen aan de Noordrand, genaamd ‘Plaatsingsgebied Noordrand’ ofwel windpark Kroningswind. Het is absoluut geen toeval dat die twee met elkaar van doen hebben en de gemeente Goeree-Overflakkee doet daar zelf niet geheimzinnig over. Je moet alleen even de moeite nemen om de website goed te bestuderen: “De ontwikkeling van het windpark Kroningswind is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de Noordrand aan het Haringvliet. Deze ontwikkeling bestaat naast het opwekken van windenergie uit een land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen en landbouw.” Op 17 maart 2016 tekende wethouder Markwat namens de gemeente met de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst ‘Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee’.

Afgelopen week stond bovendien de aankondiging in de krant dat het bestemmingsplan is vastgesteld. Er komen 19 (!) windmolens van 149,99 meter hoog, plus alle voorzieningen die daarbij behoren. Zeer opmerkelijk is dat de gemeente in een brief aan de gemeenteraad van 15 juni (‘vaststellingsbesluit’) reeds aangeeft dat “voor dit plaatsingsgebied tussen de partijen een afgesproken doelstelling geldt van 78 MW. Deze doelstelling zal waarschijnlijk niet gehaald worden. Dit heeft onder meer te maken met het grote aantal woningen in het gebied.” Zo zout heb ik het nog nooit gezien: dat bij voorbaat al wordt gemeld dat de doelstelling van een windpark niet gehaald gaat worden. Toch wordt er gebouwd. Getekend: B&W Goeree-Overflakkee. Bizar.

Maar het verhaal wordt nog opmerkelijker. In de Akkerwijzer/Agraaf van 17 juni 2017 viel te lezen dat de aandeelhouders van windpark Kroningswind gevormd worden door “tien akkerbouwers en melk­veehouders tussen Stellendam en Melissant. Zij sloten eind vorig jaar een deal met overheden dat ze 85 hectare natuur in hun polder accepteren. In ruil daarvoor kochten ze 165 hectare grond van de provincie Zuid-Holland. Ze hebben de ambitie om de windopgave van Goeree-Overflakkee in te vullen. (…) In totaal gaat het om twintig molens met een gezamenlijke capaciteit van 78 megawatt. Die investering bedraagt 120 miljoen euro.” Vandaar dat zij geen bezwaar hebben tegen het windpark!

Er gaat heel wat geld over de toonbank bij die noordrand van ons eiland. De boeren ‘accepteren de natuur in hun polder’ en investeren in windmolens. Die worden goedgekeurd door de gemeente, ondanks dat het hele park ‘de doelstelling niet gaat halen’. En pal grenzend aan dat windmolenpark wordt er een natuurgebied aangelegd dat vol bijzondere trekvogels moet komen. Heeft iemand de natuurorganisaties al ingelicht dat windmolens gehakt maken van vogels? Ik ga die titel 'brakke zaterdag’ steeds beter begrijpen. Helaas niet in positieve zin. Het is allemaal een zoethoudertje voor een zeer ordinair en schimmig spel, me dunkt. En dan heb ik het nog niet eens over het volstrekt naïeve natuur-maakbaarheidsideaal."

Lucas Hartong