Sommelsdijk - Een actuele, nieuwe column van Lucas Hartong ligt voor u: "Kunnen er straks door bewoner en toerist nog wel foto's gemaakt worden op ons eiland van bijvoorbeeld de Flamingo's of foto's waar géén windmolens op te vinden zijn?" Lucas uit zijn zorgen. Hij is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten verwoordt in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De meeste inwoners van ons eiland (her)kennen hem. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column op iGOnl en op de lokale televisie van RTV Slogo. Lees hieronder 'Noordrand'.

Noordrand

Leest u de gemeentelijke informatie met net zoveel enthousiasme als ik? Nee? Ik neem het u niet kwalijk, want het is doorgaans een brij aan informatie die allerlei termen bevat die een normaal burger niet begrijpt, laat staan interesseert. Een gemeenteraadslid dient die stukken aan informatiebrij echter wel degelijk te lezen en te vertalen naar politieke aktie. Anders is zo’n raadslid geen knip voor de neus waard.

We gaan even terug naar het jaar 2016. In dat jaar zaten de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds samen een bak koffie te drinken en kwamen op de proppen met ‘de gebiedsontwikkeling van de Noordrand, gelegen tussen Middelharnis en Stellendam’. Je moet toch wat met het geld van de burger, niet? Nou, op de achtergrond speelde iets heel anders mee, maar dat zou pas later als een aap uit de mouw komen. De gemeente kocht zo’n 475 hectare grond van de provincie en verkocht die weer door aan ‘andere partijen’. Dat is vast niet zonder winst gegaan. Doel van al die activiteit was ‘om ambities op het gebied van natuur, wind, wonen, agrarische structuurversterking en recreatie te kunnen realiseren’.

We gaan naar 13 februari 2018. De ‘transacties met de andere partijen’ zijn getekend en moeten ‘de landbouw en recreatieve infrastructuur gaan versterken’. Dat klinkt allemaal heel leuk en aardig, nietwaar? De boeren krijgen aansluitende stukken land en er komen allerlei voorzieningen voor sport, spel en natuurbeleving. Maar hier komt ook voor het eerst duidelijk naar voren waarom het eigenlijk draait. Die sport, spel en natuurontwikkeling is een doekje voor het bloeden, zo blijkt. De woorden ‘opwekken van windenergie’ vallen nu duidelijk. Het zou toch niet…? Jawel, Rijk en Provincie hebben hun eisen neergelegd bij de gemeente. Die mag dan wel ‘de regie houden’, maar er moeten stapels windmolens op ons eiland komen, ook aan de noordrand.

Door naar afgelopen dinsdag 10 april 2018. De gemeente laat weten dat ‘het ontwerp bestemmingsplan voor windpark Kroningswind’ ter inzage ligt. De aap laat zich nu volledig zien: er moet een compleet windpark komen met negentien windturbines. Daarnaast maakt dit bestemmingsplan de realisatie van bijbehorende voorzieningen, zoals opstelplaatsen, een transformatorstation en toegangswegen mogelijk’. Na het windmolendrama in Oostflakkee is nu het centrale deel van het eiland aan de beurt. Maar waarom geen grote protesten? Waarom zwijgen de politici? Omdat er weinig mensen in het plangebied wonen? Omdat er zulke leuke sport, spel en natuurontwikkeling tegenover staat? Omdat er straks gebouwd mag worden? De mogelijke financiële compensatie die de boeren krijgen?

Die trekvogels en bijvoorbeeld prachtige flamingo’s kunnen we straks wel vergeten als eilandmarketing. De vogels sterven een gruwelijke dood door de rondhakkende wieken van de molens. De Vogelbescherming maakt zich terecht al geruime tijd ernstige zorgen hierover. Er is straks verder geen foto meer te maken van ons ‘eiland van rust en ruimte’ waar geen windmolenpark meer opstaat. Leuk ook voor de toeristen en dagjesgasten. Kunnen ze een ‘rondrit langs de vele windmolens’ boeken of een ‘open dag van windpark numero zoveel’. Tsja.

Mocht u denken: ik voel er wel wat voor om zelf een windmolen in mijn tuin te zetten om financieel te profiteren, dan moet ik u teleurstellen. U mag op geen enkele wijze zelf creatief gebruik maken van de wind op ons eiland. In de ‘Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Goeree-Overflakkee’ wordt ‘het plaatsen van kleine windmolens binnen de gemeente Goeree-Overflakkee uitgesloten’. Het is maar dat u het weet. De reden waarom de gemeente een groot Njet uitspreekt? U gelooft het niet, met al die enorme windturbines her en der op ons eiland: ‘Door het toestaan van individuele kleine windturbines ontstaat het gevaar van verrommeling van het buitengebied. Hiermee wordt in dit geval gedoeld op aantasting van het oorspronkelijk landschap waardoor de visuele waarde wordt verlaagd. Kleine windmolens trekken de aandacht en vallen op door het dynamische, roterende karakter en hebben daardoor impact op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving’.

Ontroerend, die zorg van de gemeente om 'verrommeling' en 'ruimtelijke kwaliteit van de omgeving'. Maar aan de noordrand kunnen rustig negentien knotsen van windmolens gebouwd, bij het zo mooi geplande natuurgebied. De dwaasheid ten top. Nog iets op te merken, (nieuwgekozen) heren en dames politici?

Lucas Hartong