30 maart 2018, Sommelsdijk - Een nieuwe column van Lucas Hartong ligt weer voor u klaar! Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten zal verwoorden in een actuele column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. De meeste inwoners van Goeree-Overflakkee (her)kennen hem. Lucas is getrouwd, heeft inmiddels twee studerende kinderen en zijn hobby's zijn naast het schrijven van de nieuwe columns: fietsen en raften. De columns van Hartong verschijnen onder de rubriek Overig/Column. Lees hieronder de column 'Goede Vrijdag'.

Goede Vrijdag

"Het is vandaag Goede Vrijdag. Een bijzondere dag, waarop velen wereldwijd het lijden en sterven van Christus gedenken. Net zo zeker als dat de zon elke dag opgaat hoort het lijden en sterven helaas bij deze zichtbare wereld, die wij zo lief hebben. Wie ooit de film ‘Meet Joe Black’ heeft gezien, zal zich zeker de treffende opmerking herinneren dat niets in dit leven zeker is, behalve ‘death and taxes’; de dood en belastingen. Die belastingen hebben we net weer moeten invullen, om de groeiende geldhonger van de Staat te voldoen. De dood kunnen we helaas erg moeilijk ontlopen.

De afgelopen tijd zijn mij nogal wat vrienden en bekenden ontvallen door ernstige ziekte en ik hoor het van meerderen om mij heen. In de afgelopen columns heb ik daar zo nu en dan wat over gedeeld. Iemand verliezen doet pijn. Pijn doet pijn. Vooral als je lichaam niet meer wil doen wat je er altijd mee hebt gedaan: zitten, lopen, rennen, fietsen, liefhebben, doorgaan. En dan hebben we net de verkiezingen gehad, waarbij bepaald werd wie de komende jaren lokaal aan de touwtjes trekt. In het licht van menselijk lijden bezien is het allemaal zo betrekkelijk, zeker als je ook nog eens kijkt naar totalitaire landen waar verkiezingen een farce zijn. Dan hebben we het hier nog redelijk goed.

Hoewel we ook hier de extreme stromingen in de politiek aan invloed zien winnen. Partijen als DENK en Nida, die niets meer van doen hebben met democratie, maar een islamitische dictatuur willen vestigen via de beruchte salami-politiek: plakje voor plakje meer invloed pakken en je wil opleggen. Eerst wilde men ‘respect’, nu eist men al luidkeels ‘rechten’ en straks grijpt men ernaar met geweld. Het is dichterbij dan menigeen denkt. Het politieke landschap fragmenteert bovendien steeds meer, waardoor besturen steeds moeizamer wordt. Er zijn zoveel meningen waarmee rekening moet worden gehouden en weinigen houden nog het Algemeen Belang in het oog.

Afijn. Het is Goede Vrijdag. Een dag van gedenken dat er Iemand was die zijn leven gaf om de mensheid vrij te maken van zonde, schuld en dood. Die een ander, vrij leven bood met een evenzo vrije keuze om dat aanbod aan te nemen of af te wijzen. Een bijzonder kado weigeren mag altijd. Misschien niet beleefd en wijs, maar het kan. Het bijzondere aan stilstaan op Goede Vrijdag is dat je even wordt uitgetild boven het korte termijn denken van alledag. Je denkt even niet meer aan het ‘aards gewemel’, maar aan datgene wat er werkelijk toe doet en ons menselijk bestaan in een compleet ander daglicht stelt.

Op zo’n dag als vandaag ben ik in gedachten bij mijn geloofsgenoten in het Midden-Oosten die al sinds jaar en dag worden vervolgd door een staatssysteem dat hen het licht in de ogen niet gunt. Ik denk aan de christenen in Noord-Korea, waar een dictator bepaalt of je leeft of niet. Een mens die denkt dat hij god is, maar die straks -gelukkig- zelf verantwoording af zal moeten leggen over zijn daden in dit leven. Ik denk aan Cuba en Venezuela, waar lieve mensen zuchten onder het juk van communisme, dat overigens van harte gesteund wordt door EU buitenlandchef Mogherini. Afgelopen jaarwisseling vierde ze nog feest met de Castro-kliek in Havana, terwijl gewetens-gevangenen zuchten in de kerkers. Het zij even vermeld.

En zo getuigt Goede Vrijdag dat er een Dag komt dat de dood het van het leven verliest. Dat er vrijheid in je hart en hoofd kan zijn, terwijl je wellicht gevangen zit in een donkere cel. Wachtend op die nieuwe Dag. Dan zullen er geen verkiezingen meer nodig zijn, omdat de wijsheid regeert. Dan zal er geen haat, ziekte, onderdrukking en andere ellende meer zijn. Een hoopvolle gedachte. En ik ben zeer dankbaar voor al die mensen die nu reeds, in deze zichtbare wereld, meehelpen om daarvan een voorafschaduwing te geven. Die meehelpen om deze samenleving beschaafd en leefbaar te houden, ieder op zijn of haar gegeven plek. Op deze Goede Vrijdag denk ik ook een beetje aan hen en wens hen wijsheid bij het doen van het goede."

Ik wens u een mooi en gezegend Pasen 2018,

Lucas Hartong