2 maart 2024, Regio - Driehonderd vrijwilligers doen de komende twee weken strandafvalonderzoek langs de Nederlandse Noordzeekust. Zij zijn burgerwetenschappers van het nieuwe onderzoeksprogramma Meet Mee voor een Schone Noordzee, een initiatief van Stichting De Noordzee. Lees meer >>

Vervolg

Voor het eerst worden de Nederlandse stranden door honderden vrijwilligers gemonitord op afval. De stichting gebruikt deze data om het afvalprobleem bij de bron aan te pakken. In oktober volgt een tweede monitoringsronde, waar nog meer burgerwetenschappers voor worden getraind.

"Een gezonde Noordzee is een schone Noordzee," vertelt projectleider Sebastiaan Verkade van Stichting De Noordzee. "Dit onderzoek helpt ons om stappen te zetten richting dat doel. Want wat ligt er op het strand en waar komt dit afval vandaan? Met de resultaten en data weten we nog beter waar de problemen liggen en gaan we het gesprek aan met bedrijven, de politiek, beleidsmakers en strandbezoekers. Zo kunnen we pleiten voor beter beleid tegen zwerfafval, en monitoren of bestaande maatregelen effectief zijn."

Burgerwetenschap

"Het bijzondere van dit project is dat we op grote schaal gebruikmaken van burgerwetenschap," vertelt projectleider Sebastiaan Verkade. "Enthousiaste vrijwilligers uit het hele land zetten zich vanuit hun liefde voor de Noordzee in en verzamelen waardevolle informatie."

Het is uniek dat er op deze schaal en op deze manier door burgerwetenschappers onderzoek wordt gedaan naar strandafval. De vrijwilligers werken volgens richtlijnen die de stichting samen met Universiteit Utrecht heeft ontwikkeld, gebaseerd op een methodiek die bij strandafvalonderzoek in heel Europa wordt gebruikt. De vrijwilligers onderzoeken twee keer per jaar een stuk strand van 50 meter breed van de duinrand tot de waterlijn. Binnen dat vak wordt al het zichtbare afval van snoepverpakking tot vispluis opgeruimd en in een app bijgehouden.

Opschaling
Stichting De Noordzee doet al langer strandafvalonderzoek langs de Noordzeekust, op vier niet-toeristische stranden. Dit onderzoek wordt nu aangevuld met honderden locaties langs de hele kust. Zo ontstaat er een completer beeld van de bronnen, hoeveelheid, samenstelling en verspreiding van het aangespoelde en achtergelaten afval op de Nederlandse Noordzeestranden. De stichting heeft de ambitie voor een terugkerend en groeiend onderzoeksprogramma dat uiteindelijk de hele Nederlandse Noordzeekust meerdere keren per jaar monitort.

De volgende monitoringsronde vindt plaats in oktober. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is al meer dan veertig jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Als onafhankelijke natuurorganisatie streeft de stichting naar een schone en gezonde zee, waar natuur altijd het uitgangspunt is voor de menselijke activiteiten die er plaatsvinden. Het doel is een gezond, weerbaar en veerkrachtig ecosysteem. De organisatie komt op voor de Noordzee en werkt samen met andere partijen aan oplossingen voor huidige en toekomstige uitdagingen op de Noordzee. Het onderzoeksprogramma Meet Mee voor een Schone Noordzee wordt mede mogelijk gemaakt door Tauw Foundation en Universiteit Utrecht.

Door St. De Noordzee.