8 december 2023, Regio - Deze week zijn de schouwmeesters van Waterschap Zuid-Hollandse Delta begonnen met de jaarlijkse controle op het onderhoud van sloten en singels. "Veel sloten, singels en andere wateren worden door ons zelf onderhouden, maar er zijn ook watergangen die door andere instanties of particulieren worden onderhouden. Deze worden tijdens de schouw gecontroleerd." Lees meer >>

Vervolg

Jaarlijkse controle

De schouw start jaarlijks rond 1 december. De schouwmeesters van het waterschap controleren dan of het maaionderhoud aan sloten en singels goed is uitgevoerd. Bij deze controle wordt gekeken of de beplanting, zwerfvuil en andere voorwerpen voldoende zijn verwijderd. Het is namelijk belangrijk voor de aan- en afvoer van het water in ons gebied dat de wateren schoon zijn. Onderhoudsplichtigen van sloten moeten hun onderhoud voor de schouw dus hebben gedaan.

Langer dan normaal

De controles worden de komende weken uitgevoerd en duren tot 22 december. Dat is wat langer dan normaal, vanwege het slechte weer. Hierdoor zijn de omstandigheden om het onderhoud uit te voeren niet ideaal geweest. Wel is het belangrijk dat het onderhoud uiteindelijk wel gebeurt.

Tekst en foto wshd.nl