3 februari 2023, Landelijk - De vangstmogelijkheden voor 2023 zijn deze week vastgesteld. Zo meldt de Nederlande Visersbond: "Er was eind vorig jaar al een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gesloten, maar deze kon niet op tijd worden verwerkt. Daarom waren er in eerste instantie voor een aantal bestanden tijdelijke quota vastgesteld. Hieronder tabel met belangrijkste quota voor Nederland." Lees meer >>

Tongdocument

Degene die een tongdocument heeft, kan binnenkort van RVO een nieuw document verwachten. De uiteindelijke korting is 41% ten opzichte van 2022. Het gecontingenteerde (maatse) deel van het Nederlandse quotum is 5.685t, vorig jaar is er 4.305t benut.

EU / Noorwegen

Er zijn inmiddels vier onderhandelingsronden geweest tussen de EU en Noorwegen. Er is nog onzekerheid wanneer en of er een vijfde ronde komt, om alsnog tot een overeenkomst te komen. Er zijn nog 2 belangrijke hordes te nemen, maar deze zijn verre van eenvoudig. Tot op heden is er dus veel onzekerheid of wij überhaupt naar de Noorse zone kunnen dit jaar. Er is vanaf 1 oktober 2022 een verbod voor boomkorvisserij, als Nederland pogen we om een overleg met de Noren hierover om dit eventueel in de toekomst wel weer mogelijk te maken. Dit wordt dus vervolgt.

Maatregelen voor de zeebaarsvisserij 2023

In afwijking van artikel 11 lid 1 (verbod zeebaars) mogen vissersvaartuigen van de Unie in januari 2023 en van 1 april tot en met 31 december 2023 in de ICES-sectoren 4b, 4c, 7d, 7e, 7f en 7h vissen op zeebaars en zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord houden, overladen, verplaatsen of aanlanden als daartoe het volgende vistuig wordt gebruikt en daarbij de volgende limieten in acht worden genomen:

  1. Bodemtrawls (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS en TB), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 3,8 ton per vissersvaartuig per jaar en 5 % van het gewicht van de totale vangst mariene organismen aan boord die door dat vaartuig per visreis zijn gevangen;
  2. zegens(SSC, SDN, SPR, SV, SB en SX), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 3,8 ton per vissersvaartuig per jaar en 5 % van het gewicht van de totale vangst mariene organismen aan boord die door dat vaartuig per visreis zijn gevangen;
  3. haken en lijnen(LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX en LLS), voor maximaal 6,2 ton per vissersvaartuig;
  4. vaste kieuwnetten(GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX), voor onvermijdelijke bijvangsten van maximaal 1,6 ton per vissersvaartuig.

De in de eerste alinea, punt c), geformuleerde afwijkingen zijn van toepassing op vissersvaartuigen van de Unie die vangsten van zeebaars hebben geregistreerd met gebruikmaking van haken en lijnen in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 september 2016.

De in de eerste alinea, punt d), geformuleerde afwijkingen zijn van toepassing op vissersvaartuigen van de Unie die vangsten van zeebaars hebben geregistreerd met gebruikmaking van vaste kieuwnetten in de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 september 2016.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl, vragen naar Jacob Snoek.