Landelijk - Vanaf vandaag, 1 oktober 2022, worden een groot deel van het Eierlandse Gat en gebieden op het Oostwad, in de Waddenzee, voor alle garnalenvissers gesloten. Nederlandse Vissersbond: "Dit naar aanleiding van de aangekondigde wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij in de Staatscourant in juli 2022. Hiermee worden de genoemde gebieden ook gesloten voor de groep van circa 10 GK-vergunninghouders, welke op basis van een lopende schriftelijke toestemming tot nu toe nog toegang hadden tot deze gebieden...." Lees meer in het persbericht van de Vissersbond >>

Afspraken binnen het VisWad-convenant

Binnen het VisWad-convenant hebben de overheid, NGO’s en de garnalensector afspraken gemaakt over gebiedssluiting voor garnalenvisserij op de Waddenzee. Vorig jaar hebben de convenantpartners besloten een groot gedeelte van het Eierlandse Gat en gebieden op het Oostwad te sluiten voor de garnalenvisserij.

De garnalensector heeft al in 2014 de eerste stap gezet door een aantal gebieden in de Waddenzee vrijwillig te sluiten. Destijds is tussen partijen afgestemd dat aanvullende gebiedssluitingen plaats konden vinden nadat er via een uitkoopregeling diverse GK-vergunningen uitgekocht zouden worden. Gedurende 2021 hebben in totaal 19 GK-vergunninghouders hun GK-vergunning vrijwillig aangeboden voor uitkoop, via een tenderregeling vanuit het Waddenfonds.

Als gevolg van deze uitkoop van vergunningen, zijn vervolgens de gebieden in het Eierlandse Gat en op het Oostwad aangewezen als gesloten gebied. Echter, hierbij is gekozen voor een kaartvoorstel dat niet gedragen werd door de garnalensector. Ondanks de afspraak tussen de convenantpartners dat de kaart van de sector leidend zou zijn, is bij meerderheid van stemmen besloten een alternatieve kaart te volgen. Hierbij moet opgemerkt worden dat nadien de Oostwad kaart vanuit het visserijvoorstel alsnog voor een groot deel is overgenomen.

Sluiting geldt per 1 oktober a.s. voor alle GK-vergunninghouders

De overheid heeft vervolgens de gebieden Eierlandse Gat en het Oostwad reeds per 1 januari 2022 gesloten door de schriftelijke toestemming voor de garnalenvisserij in de Waddenzee te wijzigen. Deze schriftelijke toestemming behoort bij de GK-vergunning en is maximaal drie jaar geldig.

Voor ongeveer 10 GK-vergunninghouders werd hun schriftelijke toestemming niet aangepast, omdat zij een schriftelijke toestemming hadden die nog geen drie jaar oud was. De betreffende vissers hadden daardoor tot nu toe nog het recht om in de aangewezen gesloten gebieden te blijven vissen. Met het wijzigen van de Uitvoeringsregeling visserij wordt daar nu ook een streep door getrokken. Vanaf 1 oktober 2022 mogen ook deze 10 GK-vergunninghouders niet meer vissen in de aangewezen gesloten gebieden in het Eierlandse Gat en op het Oostwad.

Plotterbestanden

De Nederlandse Vissersbond levert sinds enkele jaren plotterbestanden aan haar leden met nuttige informatie, bijvoorbeeld over kabels en leidingen die op en in de zeebodem liggen, de veiligheidszones rond windparken op zee en de ligging van schelpdierpercelen. Onze plotterbestanden worden periodiek aangevuld met de meest recente informatie. We hebben de aanvullende gebiedssluitingen in het Eierlandse Gat en de gebieden op het Oostwad verwerkt.

De databestanden zijn gratis voor alle leden van de Nederlandse Vissersbond en PO Delta Zuid en worden voor de volgende plotterprogramma’s aangeboden; Quodfish, MaxSea, TimeZero, TRAX en overige plotters als OpenCPN, Olex, Sodena en Penta.

Voor meer informatie

Contact opnemen met het team Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid vragen naar Durk van Tuinen of Egbert van der Tuin via T 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.