13 april 2022, Ooltgensplaat - Afgelopen vrijdag 8 april bezocht de Regiotour van Urgenda het natuurgebied Hellegatsplaten op Goeree-Overflakkee. Tijdens de wandeling door het gebied gingen wethouder Tea Both en gedeputeerde Berend Potjer in gesprek met Dr. Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Ook kregen ze een rondleiding van Dirk van Straalen, die de zeearend bestudeert. Lees meer >>

Vervolg

Met de Regiotour wil Urgenda, samen met de provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland en vele gemeenten, bedrijven en organisaties laten zien waar koplopers op het gebied van bodem, water en biodiversiteit mee bezig zijn.

“Versterken van biodiversiteit is meer dan gewoon goed zorgen voor je omgeving”, stelt Tea Both, wethouder Duurzaamheid. “Een rijk ecosysteem is de basis van ons bestaan. Op Goeree-Overflakkee maken we ons sterk voor een goede en gezonde bodem. Een goed voorbeeld is het zogeheten koolstofboeren. Dit is een manier van werken waardoor het organische koolstofgehalte van de bodem verhoogd wordt en de bodem dus weerbaarder en gezonder wordt. Er zijn op Goeree-Overflakkee verschillende agrarische bedrijven die hier al ver mee zijn.”

Ook voor de akkerbouw is biodiversiteit noodzakelijk. De bodem op Goeree-Overflakkee heeft vooral structuurverbetering nodig en dat is waar een rijk bodemleven voor zorgt. Hoe meer soorten er zijn, des te makkelijker de ene soort de andere kan opvangen. Als een doek die steviger is, naarmate het dichter is geweven.

Op Goeree-Overflakkee lopen al enige tijd succesvolle initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren. Het project Bloemrijke Akkerranden zorgt voor meer insecten, vogels en zoogdieren. Bokashi is een organisch materiaal dat in de bodem zorgt voor een betere structuur en een langzame afgifte van meststoffen.

De zeearend dwingt respect af met zijn voorname voorkomen en staat hier aan de top van de voedselpiramide. Toch maakt ook hij deel uit van een cirkel als hij na zijn dood door de micro-organismen uit – jawel- de bodem wordt afgebroken tot eenvoudige organische bouwstenen.

Foto's: @gemeente Goeree-Overflakkee