Regio - Waterpoort, het samenwerkingsverband tussen de drie provincies, zes gemeenten en vele andere organisaties rond het Volkerak-Zoommeer, gaat het huidige Gastherennetwerk in 2022 uitbreiden. Op dit moment zijn er ruim 50 recreatieondernemers actief als trotse Gastheer of Gastvrouw van Waterpoort. Komend voorjaar hoopt men met behulp van een speciale cursus van IVN Natuureducatie 20 à 25 nieuwe toeristische ambassadeurs te verwelkomen. Lees meer >>

Natuur en erfgoed Waterpoort als recreatief uithangbord

Recreanten laten de aanwezigheid van natuur en erfgoed in de omgeving steeds vaker meewegen in de keuze voor hun verblijf of uitstapje. Recreatie- of horecaondernemers in Waterpoort kunnen daar de vruchten van plukken door hun omgeving meer te benutten als aantrekkelijk uithangbord. Tijdens de cursus Gastheer van het Landschap leren zij in vier middagen allereerst hun gebied beter kennen, van de ontstaansgeschiedenis tot actuele ontwikkelingen en van bijzondere flora en fauna in Waterpoort tot mogelijkheden om het gebied te beleven. Excursies en opdrachten zijn onderdeel van de cursus. Na de cursus ontvangt de ondernemer een gevelbordje. Daarna kun je met het nieuwe netwerk samenwerken aan producten en activiteiten om de regio rondom het Volkerak-Zoommeer toeristisch-recreatief steviger op de kaart te zetten.

Meedoen

Oorspronkelijk zou de cursus in het najaar starten. Vanwege corona is de start van de cursus uitgesteld naar 7 maart 2022; de afronding is nog voor het nieuwe seizoen. Er zijn reeds voldoende deelnemers om te kunnen starten, maar er is nog plek. Aanmelden is mogelijk via ivn.nl/provincies

Over Waterpoort

Waterpoort is de naam voor het gebied dat ligt op de grens van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het is ook de naam van een samenwerking tussen de drie provincies en de zes gemeenten rondom het Volkerak - Zoommeer, natuurterreinbeheerders en vele andere partijen. Het is geen samenwerking van alleen maar overheden. Het is een uitgestoken hand naar iedereen die plannen heeft die de toekomst van het gebied kleur geven, of het nu gaat om bewoners, bedrijven, scholen of andere samenwerkingsverbanden. Meer informatie over Waterpoort is te vinden op waterpoortwerkt.nl.