27 februari 2021, Landelijk - "In de afgelopen week heeft Greenpeace weer de kans gekregen om vijftien kolossale rotsblokken in de zee ten zuiden van Brighton (VK) te lozen. Deze rotsblokken kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben voor vissers", meldt de Nederlandse Vissersbond. De bond is furieus over het feit dat zulke riskante acties nog doorgang kunnen vinden. "Het is teleurstellend dat ze slechts ‘opgemerkt’ worden door de Britse overheid."

Locaties stenen

Via de MMO zijn twee meldingen uitgestuurd over de stenenstort van Greenpeace. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft vandaag gevraagd aan de Nederlandse Vissersbond om de locaties van de gedropte stenen te delen met vissers, om zo levensgevaarlijke ongelukken te voorkomen. Zie foto hieronder.

Meedogenloze actie

De Nederlandse Vissersbond betreurt de meedogenloze actie van Greenpeace. “Deze acties zijn levensgevaarlijk voor vissers. De rotsblokken vormen een groot, zo niet levensbedreigend gevaar voor de visserijsector die normaliter op de bewuste plekken legaal hun visserijberoep uitoefent. Het kan en mag niet zo zijn dat een NGO voor eigen rechter speelt en door middel van dit soort gevaarlijke acties de visserijsector in gevaar brengt”, meldt Derk Jan Berends van de Nederlandse Vissersbond. “Het is van de zotte dat dit jaar in, jaar uit gebeurt. Zonder dat de overheid hier daadwerkelijk iets aan doet. In het verleden hebben wij zelf de stenen weggevist en aan wal gebracht. Dat is toch te gek voor woorden.”

Greenpeace-activiteiten wel opgemerkt, niet gestopt

De actie van het Esparanza-schip van Greenpeace werd dinsdagochtend opgemerkt. Via VHF werden hierover vragen gesteld door instanties in dienst van MMO. Hierop gaf de Esparanza bemanning aan dat ze de bewuste locatie wilde beschermen tegen de visserij. Vervolgens is het schip niet gestopt in het uitvoeren van hun activiteiten. Dit stuit de visserijsector tegen de borst.

Op Fiskerforum is de onvrede van de Engelse visserijsector op deze betreurenswaardige actie van Greenpeace te lezen. In een brief aan de visserijminister schrijft de CEO van South-West FP, Jim Portus, dat de Britse autoriteiten medeplichtig lijken te zijn en het hebben nagelaten om adequaat te handelen op het moment dat ze wisten dat Greenpeace een duidelijke wetsovertreding beging.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Derk Jan Berends via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.