12 oktober 2019, Landelijk - Er liggen plannen op tafel om drijvende zonneparken op het IJsselmeer en op de Noordzee te leggen. De plannen stuiten de Nederlandse Vissersbond tegen de borst. “Waar houdt de ruimtehonger op? Wij merken dat overheid en bedrijfsleven te snel denken dat de wateren een niemandsland is, waar makkelijk naar uitgeweken kan worden”, vertelt Vissersbondvoorzitter Johan Nooitgedagt. Benut eerst alle mogelijkheden op het land – waar men geen flora, fauna en andere beroepsgroepen tot last is -, is de boodschap van de bond. Lees hieronder verder.

Plannen voor zonneparken op het IJsselmeer

Eerder dit jaar kwam het plan van Noordelijke provincies naar buiten om grootschalige zonneparken op het IJsselmeer – ter grootte van 5.500 voetbalvelden – aan te leggen en ook D66-kamerlid Mathijs Sienot heeft een plan voor zonneparken op het IJsselmeer voorgelegd aan minister Eric Wiebes. In de gemeente Súdwest-Fryslân is onlangs een aanvraag voor een proefopstelling van een jaar van een kleinschalig zonnepark op het IJsselmeer gehonoreerd en Oceans of Energy komt met plannen op de proppen om zonneparken tussen de windmolens op de Noordzee te bouwen.

“Wij zijn het zat”

De plannen komen voort uit succesvolle projecten met zonneparken op zandwinplassen, waterbassins en baggerdepots. “Daar liggen de panelen niemand in de weg”, aldus Nooitgedagt. “Vissers beoefenen al sinds oudsher hun beroep op het IJsselmeer en de Noordzee. Daarvoor hebben zij ruimte nodig, die steeds verder ingeperkt wordt door industriële projecten. Wij zijn het zat om continu een pas op de plaats te moeten maken.”

Voldoende ruimte op het land

De Nederlandse Vissersbond is van mening dat er nog voldoende ruimte op het land is voor zonnepanelen. “Er zijn veel locaties op het land waar de flora, fauna en andere beroepsgroepen niet gestoord worden – zoals daken – die voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Echter kunnen in grote delen van Nederland voorlopig geen zonnepanelen worden aangelegd, gezien er geen ruimte is op het energienet om terug te leveren. Laat de overheid, (groene) investeerders, bedrijfsleven en/of participanten daarin investeren”, vindt Nooitgedagt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Johan Nooitgedagt via 0527-698151 of secretariaat@vissersbond.nl.