Ouddorp - Op vrijdag 12 juli 2019 wordt vanaf 19:00 uur de tentoonstelling 'Marieke van Ouddorp' geopend in het Raad- en Polderhuis, Raadhuisstraat 4 te Ouddorp. Organisatie: "Deze tentoonstelling wordt gehouden naar aanleiding van een samenwerkingsproject van een werkgroep van De Motte, het museum Ouddorp en de bibliotheek, waarbij we ook grote dank verschuldigd zijn aan de provincie Zuid Holland, zij hebben subsidie verstrekt voor dit project. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn er bij de restauratie van de kerk in Ouddorp opgravingen gedaan door de archeologische vereniging de Motte. Deze vondsten zijn voor enkele leden van de archeologische werkgroep aanleiding geweest voor nader onderzoek in de afgelopen jaren."

Vervolg

Als resultaat van dit onderzoek zijn twee tijdschriften samengesteld, waarin vooral aandacht is voor de geschiedenis van de kerk en Ouddorp en omgeving. Een van de tijdschriften is een speciale uitgave van de “Ouwe Waereld” dit is bedoeld voor volwassen lezers, het andere tijdschrift is vooral gericht op jongeren van de bovenbouw van de basisschool.

In de tentoonstelling zijn voorwerpen te zien die zijn opgegraven, ook wordt een sfeerbeeld geschetst van Ouddorp in de Middeleeuwen.