Zuid-holland - De waterkwaliteit van aangewezen zwemwater moet in Nederland aan kwaliteitsnormen voldoen, en wordt dan ook regelmatig gecontroleerd. Deze controles vinden plaats tijdens het zwemseizoen, (van 1 mei) tot en met 30 september. Zwem daarom ook alleen op deze officiële plaatsen. Doordat oppervlaktewater onder invloed staat van vele meestal natuurlijke omstandigheden kunnen zich problemen voordoen (bijvoorbeeld door virussen, botulisme, overmatige algengroei, ziekteverwekkende bacteriën en vissterfte). Voldoet het zwemwater niet aan de kwaliteitsnormen, dan wordt zwemmen afgeraden of verboden. Lees hieronder verder.

De actuele kwaliteit van het zwemwater bij de officiële zwemplaatsen in de binnenwateren en langs de Noordzee van Nederland kunt u vinden op zwemwater.nl. De publicatie van actuele zwemwaterkwaliteit op NOS teletekstpagina 725 is vervallen.

Houd i.v.m. de veiligheid ook het volgende in de gaten:

- ga nooit alleen zwemmen

- laat kinderen nooit alleen zwemmen of spelen

- zwem niet in sterk stromend water

- blijf uit de buurt van stuwen, sluizen, gemalen, scheepvaartroutes, vaargeulen en (strek)dammen

- wees in diepe plassen attent op onverwachte koude stromingen

- duik nooit in onbekend (ondiep) of troebel water.

Infonummers zwemwater:

- provincie Zuid-Holland: 0800-9036

- provincie Zeeland: 0115-745100