Sommelsdijk - Christengemeente Lachai Roï (betekenis 'De Levende die naar je omziet') organiseert ‘Herstel-en Leefavonden’. "De avonden hebben het doel om mensen herstel te bieden op het gebied van geest, ziel en lichaam (drie-eenheid). Wij willen vanuit de Bijbel laten zien dat God goed is en herstel wil brengen in deze drie-eenheid. En wij willen laten horen en laten zien vanuit de bijbel dat God niet veranderd is..." De eerste avond is op zondag 21 aapril aanstaande. Lees meer >>

Vervolg

Wij willen vanuit de bijbel laten zien dat God herstel en leven wil brengen. Deze avonden zullen in het licht staan van:

• Moet ik alles accepteren in mijn leven?

• Waar kan ik rust en vrede vinden?

• Is de kracht van God nog voor deze tijd?

• Hoe ziet het leven vanuit Gods perspectief eruit?

• Hoe kan Jezus jouw leven veranderen?

Christengemeente Lachai Roï: "Wij willen laten horen en laten zien vanuit de bijbel dat God niet veranderd isen dat de opdracht uit Mark 16:15-18 nog steeds van kracht is. In deze tekst staat: En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ Een ‘stevige’ tekst waarvan wij geloven dat die nog steeds van toepassing is op de gelovigen. Tijdens deze avonden gaan we dieper in op Gods woord waarin Hij ons Zijn wil bekend maakt. Daarnaast willen we praktisch met je in gebed om herstel te ontvangen daar waar nodig, in jouw geest, ziel of lichaam. Ook zal er gelegenheid zijn om gedoopt te worden. De avonden beginnen om 19.00 uur. Als je wilt weten hoe jouw leven kan veranderen door de kracht van God of dat genezing en bevrijding ook nog voor nu zijn, ben je van harte welkom en anders ook.

Data

21 april 2024

23 juni 2024

06 oktber 2024

01 december 2024

Adres

Christengemeente Lachai Roï Gerard van Walschapstraat 22, Sommelsdijk

Tijden

Zaal open: 18.45 uur, aanvang: 19:00 uur.

www.lachai-roi.nl