Middelharnis - Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee en is blij met uw en jouw inbreng. U en jij bent van harte welkom bij de openbare vergadering van de Adviesraad. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 16 april 2024 in Middelharnis. Lees hieronder meer >>

Vervolg

----

Datum: 16 april 2024 19:30 uur

Locatie:Het Rondeel te Middelharnis

Aanwezige gastspreker(s):

  • M. (Marijtje) Pilon; Beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken
  • M. (Marlies) de Kraauw; Programmamanager Toekomstbestendig leven; De Goede Nieuwe Tijd
  • E. (Eric) Godrie; Senior beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Gastsprekers:

  • 16 april Marijtje Pilon; Lokale Inclusie Agenda (LIA)
  • 16 april Marlies de Kraauw; Programmamanager Toekomstbestendig leven; De Goede Nieuwe Tijd

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 5 maart 2024

6. Verslag DB d.d. 27 maart 2024

7. Verslag TO d.d. 4 april 2024

8. Inkomende en uitgaande post

9. Werkbezoeken 2024

10. Nieuwsbrief

11. Monitorings- en planningsdocument versie 28 maart 2024

12. Voorschot op begroting ivm met verhoogde kosten

13. Nieuws vanuit de werkgroepen

14. Rondvraag

15. Sluiting.

Tekst: Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee asdgo.nl.