[herhaling] Goeree-Overflakkee - De inzameldagen op Goeree-Overflakkee zijn veranderd. RDA: "Voortaan komen we 1x per vier weken je restafvalcontainer legen als je op Goeree-Overflakkee woont. Onze inzamelplanning verandert daardoor. Daardoor kan het zijn dat we voortaan op een andere dag je afval komen inzamelen dan dat je gewend bent." Lees meer >>

Vervolg RAD

Onze inzamelplanning verandert. Daardoor kan het zijn dat we voortaan op een andere dag je afval komen inzamelen dan dat je gewend bent. Check daarom of er voor jouw postcode iets verandert, zodat je niet per ongeluk je container op de verkeerde dag aanbiedt. Of je pmd-zak te vroeg of te laat aan de Kroonring hangt.

In de RAD-app staan de juiste data. Je kunt ook een kijkje nemen in de Afvalkalender op onze website. Voor heel 2024 kun je daar zien wanneer wij langskomen om je container te legen en pmd-zak(ken) op te halen.

Waarom deze wijziging? Onze dienstverlening aan de gemeente Goeree-Overflakkee is gericht op een betere service op grondstoffen en op het verbeteren van de efficiëntie van de afvalstoffeninzameling. Zo kunnen we de kosten voor de inzameling in de hand houden en jou als inwoner zo veel mogelijk helpen om je afval gescheiden in te zamelen.

Bied jij elke keer dat wij langskomen voor je ‘grijze bak’ je container met restafval aan? Vast niet. Want uit de inzameldata blijkt dat het overgrote deel van de inwoners van Goeree-Overflakkee niet bij elk inzamelmoment de restafvalcontainer aanbiedt. Zo’n 83% van de huishoudens doet dat nu al minder dan 1x per vier weken (minder dan 13x per jaar).

Als we 1x per vier weken in plaats van 1x per twee weken je restafval komen ophalen, helpen we de gemeente om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. We hoeven immers minder vaak te rijden en minder rijden is nog duurzamer ook.