Middelharnis - Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee adviseert het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee en is blij met uw en jouw inbreng. U en jij bent van harte welkom bij de openbare vergadering van de Adviesraad. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 5 maart 2024 in Middelharnis. Lees hieronder meer >>

Vergadering van Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

Datum: 5 maart 2024 19:30 uur

Locatie: Het Rondeel te Middelharnis

Agenda:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Gastsprekers:

  • M. (Marijtje) Pilon en E. (Eric) Godrie; Woonvisie met Zorg en Welzijn

5. Verslag openbare vergadering ASDGO d.d. 6 februari 2024

6. Verslag DB d.d. 12 februari 2024

7. Verslag TO d.d. 21 februari 2024

8. Inkomende en uitgaande post

9. Werkbezoeken 2024

10. Kascommissie uit te voeren werkzaamheden

  • Werkdocument

11. Huishoudelijk reglement

12. Nieuwsbrief

13. Monitorings- en planningsdocument versie 15 februari 2024

14. Regionaal Social Returnbeleid 2023-2027 (ter info)

15. Beantwoording vragen vanuit de adviesraad; Wijzigen Re-integratieverordening Participatiewet

16. Nieuws vanuit de werkgroepen

17. Rondvraag

18. Sluiting