Regio - Half november 2023 vond een symposium plaats georganiseerd door Archipel ZHE, het samenwerkingsverband van dertien VVT-organisaties, waarbij een belangrijke mijlpaal werd bereikt. Tijdens dit evenement ondertekenden de betrokken partijen het Koersboek 2030 en bespraken zij gezamenlijk de uitdagingen, thema’s en strategieën voor de toekomst van ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Lees meer >>

Vervolg

De toekomst van de ouderenzorg vereist een vernieuwende aanpak. De groeiende vergrijzing resulteert in complexere zorgvragen, terwijl de zorgsector kampt met een personeelstekort en een afname in mantelzorgpotentieel. Tegelijkertijd streeft men ernaar om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondersteund door technologische innovaties. In de context van de Zuid-Hollandse eilanden, waar geografische factoren zorgen voor verspreide gebieden en grote afstanden, wordt een nauwe samenwerking tussen diverse partijen cruciaal. Dit strekt zich uit naar niet alleen zorgorganisaties, maar ook naar gemeenten, wooncoöperaties, zorgkantoren en andere betrokkenen, die gezamenlijk streven naar snelle, bereikbare, betaalbare en kwalitatieve zorg, zowel in het heden als in de toekomst.

Het Koersboek 2030 dient als kompas voor gezamenlijke activiteiten en strategieën om de organisaties van zorg en welzijn op de Zuid-Hollandse eilanden te blijven verbeteren. Dit document, ondertekend tijdens het Archipel ZHE symposium vandaag, bevat innovatieve ideeën en richtlijnen over het vormgeven van de zorg op een vernieuwende en effectievere wijze.

Het symposium bood ruimte voor discussies over essentiële thema’s, waaronder ‘Langer Thuis’ en ‘Regionaal Werkgeverschap in de specialistische (thuis)zorg’. Een cruciale factor voor toekomstbestendige zorg is een nauwe samenwerking tussen de dertien VVT- organisaties, die elk vanuit hun eigen expertise bijdragen. Tevens vereist de transformatie van de zorg samenwerking met diverse partijen, zoals huisartsen, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en het zorgkantoor CZ.

Joyce Simons, Programmadirecteur van Archipel ZHE, benadrukt: "Het symposium over de ouder wordende samenleving op de Zuid-Hollandse eilanden was een inspirerende en vruchtbare ontmoetingsplek. Samen hebben we het Archipel ZHE Koersboek 2030 gepresenteerd: een kompas dat de uitdagingen van morgen omarmt en de weg wijst naar een verbeterde zorg en welzijn op onze eilanden. We nodigen iedereen uit om met ons in gesprek te gaan, om gezamenlijk te werken aan de belangrijke thema’s die ons allen aangaan."