12 oktober 2023, Regio - Visserij wordt verondersteld ten behoeve van de samenleving te zijn, voedsel te produceren, in levensonderhoud te voorzien en culturele continuïteit mogelijk te maken. Biologische productiviteitsdoelen voor visbestanden, die in werking zijn via zogenoemde Harvest Control Rules (HCR’s), staan centraal in het hedendaags visserijbeheer. "Hoewel het visserijbeleid vaak sociaal-economische doelstellingen vooropstelt, zoals het verbeteren van de levensstandaard van kustgemeenschappen, worden deze zelden of nooit opgenomen in huidige beheersprocedures...." Aldus de Nederlandse Vissersbond. Lees meer >>

>>vervolg

Onderzoekers Barclay et al. (2023) doen in hun onderzoeksartikel een oproep tot actie voor beleidsmakers en visserijbeheerders om sociale criteria op de juiste manier mee te nemen in het visserijbeheer als zogenoemde Sociale Harvest Control Rules (sHCR’s).

Lees HIER meer >>