Goeree-Overflakkee - Afgelopen dinsdag 12 september is RKBS De Nobelaer met de methodiek “BeweegWijs” gestart. Vorig jaar heeft de school de 7 eigenschappen van Covey geïntroduceerd, waar leerlingen en docenten mee werken: kennis, creativiteit, communicatie, eigen verantwoordelijkheden en een ondernemende en onderzoekende houding. "Alles om kinderen te leren hoe in het leven te staan. Daar hoort bewegen en hoe ga je met elkaar om op het schoolplein ook bij." Lees meer >>

Vervolg

Inge Noordzij IB-er De Nobelaer zegt hierover: ”Covey en Beweeg Wijs passen volledig bij de schoolcultuur zoals we die op de Nobelaer nastreven en naleven. Een leven lang leren en een leven lang bewegen is wat we de kinderen mee willen geven”

In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken. Op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden. Dat kan allerlei redenen hebben. Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor een andere groep kinderen. Beide groepen moeten hun weg op het schoolplein kunnen vinden

Hoe werkt het? Kinderen vragen zich vaak af: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden?

Bij Beweeg Wijs wordt het schoolplein beschouwd als een buitenklas en wordt in zes kleurenzones verdeeld. Bij elke kleurenzone horen verschillende spelvormen en worden materialen klaargelegd waardoor kinderen, wanneer ze het plein opkomen, laagdrempelig kunnen gaan spelen. Voorbeelden van activiteiten in de verschillende kleurenzones:

 • Wit “Even in rust spelen” een boekje lezen, samen een bordspel doen, muziek maken, boterham eten etc.
 • Blauw “Zelfstandig naast elkaar spelen en leren wat je allemaal kan” circusactiviteiten, bal hooghouden, tennis tegen de muur, balansparcours etc.
 • Geel “Eerlijk om de beurt spelen” hordelopen, balanceren op de pedalo, hinkelbaan, sprinten, duikelrek etc.
 • Oranje “Samen delen van materialen en het spel op gang houden” allerlei variaties van tikspelen en balspelen.
 • Groen “Samenwerken en rekening houden met een ander” samenwerkingsactiviteiten zoals de parachute, wandelende A, vinger op de stok, ravijnen etc.
 • Rood “Tegen elkaar spelen, sportiviteit staat hierbij voorop” sportspelen zoals basketbal, hockey, trefbal, voetbal, volleybal etc.

De spellen worden begeleid door speelbegeleiders, dat zijn leerkrachten van school en Juniorcoaches, leerlingen uit groep 8. Zij helpen hierbij en begeleiden om beurt de spellen tijdens de pauze. Op deze manier creëren we een gestructureerde, veilige omgeving waarbij het voor ieder kind duidelijk is hoe het op zijn eigen niveau de spelvorm van zijn/ haar keuze kan spelen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. Plezier en beleving staan hierbij voorop!

Start Beweeg Wijs bij ons op school Op dinsdag 12 september organiseerden we een startdag. Deze ochtend kregen alle leerlingen op het schoolplein uitleg over Beweeg Wijs en hebben ze veel spellen uitgeprobeerd. Onder leiding van de speelbegeleider worden vervolgens elke week op dinsdag nieuwe spellen uitgelegd, die tijdens de pauzes gespeeld kunnen worden. Elke maand worden er nieuwe speelthema’s aangeboden en wordt het schoolplein in speelvakken ingedeeld.

De leerlingen waren gelijk vol energie en deden enthousiast mee. Het projectteam: Desiree, Femke, Romy en Inge brachten hun kennis, van de Beweeg Wijs cursus door Ron ten Broeke en Michel Ballast, die de dag ook begeleidden, met veel verve in de praktijk. Een goed begin is het halve werk.

Niet alleen een leven lang leren,maar ook een leven lang bewegen.

Noot voor de redactie Voor meer informatie Inge Noordzij Intern begeleider lid MT Mobiel: 0652441441 email: i.noordzij@kbsnobelaer.nl

Algemene informatie Beweeg Wijs

Beweeg Wijs met gedrag is een samensmelting van de speelpleinmethode van Beweeg Wijs en de principes van spelen met gedrag van gedragsdeskundige Erik Boot. De methode gaat ervan uit dat leraren de leerlingen beter moeten leren begrijpen en leerlingen in een sociaal eenvoudiger situatie kunnen plaatsen, zodat een grotere kans op succesbeleving kan ontstaan. Er ontstaat een “rijke omgeving” voor vrijetijdsbesteding in de brede school.

Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de pauzes worden de leraren van de school ondersteund door een gediplomeerde combinatiefunctionaris. Daarnaast worden oudere leerlingen opgeleid tot juniorcoaches om jongere leerlingen te begeleiden bij het spelen.

We gaan aan de slag met bewegen in de school, wijk, sportvereniging en zorgcentra. Naast veel bewegen is het ook belangrijk om gezond te eten. Scholen kunnen door te werken met Leef Wijs, de leerlingen bewust maken van goede voeding en gezond koken. Ook leren ze hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven, zoals door gezond boodschappen doen.

Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving. De school maakt met het team haar eigen keuzes, de omgeving wordt ontwikkelingsgericht gezoneerd en ingericht. We gebruiken daarbij de kleurenmethodiek ontwikkeld door gedragsdeskundige Erik Boot. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal.

Structuur in de schoolomgeving

Op een duurzame manier, zo mogelijk met hergebruik van (gedeelte) van de huidige speeltoestellen, maken we de schoolomgeving toekomstbestendig. Je kunt er heerlijk spelen en veilig je vrije tijd doorbrengen. Deze aanpak staat garant voor een zo efficiënt mogelijke besteding van de aanwezige financiële middelen. Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Dat gaat stap voor stap waarbij het schoolteam in geleidelijk tempotrainingen volgt om zich te ontwikkelen van pleinwacht tot plein- en activiteitencoach.

In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken. Op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker. Toch zijn er steeds meer kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden. Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor een andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen. Wat komt erbij kijken?

Inrichting van de schoolomgeving

Beweeg Wijs richt schoolomgevingen in passend bij gewenste educatieve doelen van een school. Daarbij wordt de toenemende aandacht voor natuurlijk spelen, bewegend leren en de samenwerking met voorschoolse organisaties, IKC en de wijk in de plannen meegenomen. Het worden gezonde schoolomgevingen met veel ontwikkelruimte voor 1,5 jarigen (net lopend) tot en met groep 8. De school ontwikkelt een onderwijsprogramma voor zowel binnen als buiten. Het plein wordt ontwikkelingsgericht aangelegd en kinderen leren het plein te gebruiken passend bij hun eigen ontwikkelingsfase. Naast het gebruik voor pleinspelen in de ochtend- en (tussen de) middagpauze wordt het plein ook geschikt gemaakt voor onderwijsprogramma’s in de schoolomgeving. Er komt een buitenklas en scholen kunnen kiezen voor moestuinieren, ontdekkingstuinen, zintuigprikkelende paden, bewegend rekenpleinen, theater, dans- en muziekactiviteiten, natuurlijke balansroutes, taalroutes etc. etc. Kwaliteit rondom kleurrijk bewegen Onderdeel van de methode zijn de ingedeelde kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit is een wetenschappelijk bewezen strategie om lichamelijke activiteit te bevorderen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. De opbouw van de kleurenzones is te zien in onderstaande afbeelding.

De spelactiviteiten op het schoolplein worden in één of meerdere kleurenzones aangeboden. Voorbeelden van activiteiten in de verschillende kleurenzones: • Wit “Even in rust spelen” een boekje lezen, samen een bordspel doen, muziek maken, boterham eten etc. • Blauw “Zelfstandig naast elkaar spelen en leren wat je allemaal kan” circusactiviteiten, bal hooghouden, tennis tegen de muur, balansparcours etc. • Geel “Eerlijk om de beurt spelen” hordelopen, balanceren op de pedalo, hinkelbaan, sprinten, duikelrek etc. • Oranje “Samen delen van materialen en het spel op gang houden” allerlei variaties van tikspelen en balspelen. • Groen “Samenwerken en rekening houden met een ander” samenwerkingsactiviteiten zoals de parachute, wandelende A, vinger op de stok, ravijnen etc. • Rood “Tegen elkaar spelen, sportiviteit staat hierbij voorop” sportspelen zoals basketbal, hockey, trefbal, voetbal, volleybal etc

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap volgens Covey uitgewerkt:

 1. Wees proactief - habit 1. ...
 2. Begin met het einde in gedachten - habit 2. ...
 3. Belangrijke dingen eerst - habit 3. ...
 4. Denk in termen van win-win - habit 4. ...
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden - habit 5. ...
 6. Synergie - habit 6. ...
 7. Houd de zaag scherp - habit 7.