12 september 2023, Oude-Tonge - Op 27 september aanstaande organiseert gemeente Goeree-Overflakkee een inloopbijeenkomst in Oude-Tonge. "Het doel van de bijeenkomst is om omwonenden en geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken rondom de herontwikkeling van het gebied tussen de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge (...) Het project omvat in totaal ongeveer 150-175 woningen, bestaande uit koopwoningen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen.." Tijdens de inloopbijeenkomst laat de gemeente de stedenbouwkundige opzet van het plan zien en is er alle ruimte om vragen te stellen en reacties te geven. Lees meer >>

Vervolg

Achtergrondinformatie

Het plangebied bestaat uit twee voormalige bedrijfspercelen, een voormalig schoolgebouw en een stuk braakliggende grond. Het gebied is in eigendom bij vier verschillende partijen, waaronder de gemeente zelf. Alle partijen hebben de ambitie om het terrein te herstructureren naar woningbouw. Dit sluit goed aan bij de woningbouwopgave die de gemeente de komende jaren moet vervullen. Hierbij de plattegrond van het plangebied:

Plangebied tussen Capelleweg en Mercuriuslaan in Oude-Tonge

Het project omvat in totaal ongeveer 150-175 woningen, bestaande uit koopwoningen in verschillende prijsklassen en sociale huurwoningen. Er is sprake van divers woningaanbod. Naast de geplande woningen is in het noordelijke deel van het plangebied rekening gehouden met de mogelijkheid een maatschappelijke en/of dienstverlenende functie te huisvesten.

Oude-Tonge is de laagstgelegen polder op Goeree-Overflakkee. Om wateroverlast ook in de toekomst te voorkomen, dient er in ieder plan voldoende oppervlaktewater aanwezig te zijn om hierop in te spelen. In het plan is daarom ook rekening gehouden met voldoende ruimte voor waterberging. Tenslotte zal er ook het nodige groen worden gerealiseerd.

De volgende stappen zetten we om te komen tot realisatie van dit woningbouwplan:

  • We organiseren een informatiebijeenkomst voor de dorpsraad, direct omwonenden en andere geïnteresseerden. Voor de dorpsraad zijn de plannen al gepresenteerd en positief ontvangen. Op 27 september vindt de informatiebijeenkomst voor inwoners plaats. Zowel de ontwikkelende partijen als de gemeente geven daarbij een toelichting op de plannen en stellen betrokkenen in de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te geven.
  • Vervolgens wordt de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voorbereid. Hier kan eind van het jaar op gereageerd worden. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvindt voor een periode van 6 weken. In die periode kunnen dan eventuele zienswijzen worden ingediend.
  • In het 1e kwartaal van 2024 hopen we de vaststelling van het bestemmingsplan te hebben afgerond.

Meld u aan voor de bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in de Grutterswei aan de Willemstraat 14 in Oude-Tonge op woensdag 27 september 2023. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. U zult ontvangen worden met koffie of thee. Mocht u aanwezig willen zijn bij deze inloopbijeenkomst, dan vragen wij u vriendelijk om u aan te melden via het aanmeldformulier (klik op deze link).

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee.