Middelharnis - Gemeente Goeree-Overflakkee heeft één omroep aangesteld als lokale omroep. Op dit moment is dat RTV Slogo. Volgend voorjaar, 9 maart 2024, eindigt deze aanwijzing als ‘lokale publieke media-instelling’. Mogelijke andere partijen komen hier dan ook voor in aanmerking. "Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk 9 september 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media." Lees meer >>

Vervolg

Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk 9 september 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Opname van een interview

Dit om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor gemeente Goeree-Overflakkee. De openstelling van deze aanwijzingsprocedure heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) op 13 maart 2023 bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant. Het CvdM wijst per gemeente 1 omroep aan. Zo’n aanwijzing geldt voor 5 jaar. Op de website van het CvdM staat aangegeven aan welke voorwaarden een omroep moet voldoen en hoe de aanvraag moet worden ingediend. Ga hiervoor naar de website van het Commissariaat. De aanvullende toetsingscriteria zullen begin juni via de website van gemeente Goeree-Overflakkee bekend worden gemaakt.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Wouter Bakelaar (stuur een e-mail naar: w.bakelaar@goeree-overflakkee.nl of bel via telefoonnummer: 0187 – 47 56 69).

Tekst gemeente Goeree-Overflakkee